رای شورا: 30/4/17049
چاپ مطلب

*موعد تسلیم اظهارنامه

 

شماره: 17049/4/30
تاریخ: 21/12/1369
پیوست:
 
گزارش شماره 4810/5/30- 21/12/69 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درمورد نحوه اجرای مقررات ماده 57 ق .م .م مصوب 1366 و امکان اعمال معافیت پس از صدور برگ تشخیص و طی مراحل قانونی وقطعیت درآمدمشمول مالیات بدرخواست مودی با تسیلم اظهار نامه موضوع ماده مذکورحسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3ماده 255در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ،هیئت عمومی پس ا زبحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی : نظر به اینکه قسمت اخیر ماده 57مشعربر وصول مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع می باشد و لازمه وصول مالیات مطالبه آن ( صدوربرگ تشخیص و طی سایر مراحل قانونی مربوط ) خواهد بود و مطالبه هم باید در مهلت قانونی و قبل ازحصول مرور زمان صورت پذیرد، لذا تسیلم اظهار نامه موضوع ماده 57 دلیل و مجوزقانونی عدم لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نخواهد بود و مامورین تشخیص باید عند الاقتضاءبرگ تشخیص مالیات بردرآمد املاک اجاری را صادر وابلاغ و حسب مقررات قانونی مربوط آنرا به قطعیت برسانند منتهی اگر مودی اظهارنامه مقرردر ماده 57 را قبلا تسیلم و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و قطعیت آن تسلیم نماید ، قطعیت درآمد و مالیات مانع استفاده وی از معافیت نخواهد بود.
 
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میر هادی
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 57 ـ در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از در...

تاریخ سند: 1369/12/21
شماره سند: 30/4/17049
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *موعد تسلیم اظهارنامه
 *عدم سکونت در ایران
 *دارندگان درآمد معاف
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی