بخشنامه: 706
چاپ مطلب

*بخشنامه در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده

 

 
شماره: 706
تاریخ: 27/01/1384
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل
دفتر
طرح مالیات بر ارزش افزوره
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداری رسمی ایران
 
نظر به اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیونهای مربوط به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی بزودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد ، به منظور فراهم آمدن مقدمات حسن اجرای مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب ، حسب پیشنهاد دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده مقرر می گردد ، در کلیه ادارات کل امور مالیاتی « دفتر امور مالیات بر ارزش افزوده » تشکیل شود. اهم وظائف دفتر مزبور بشرح زیر خواهد بود: 1- ارتباط مستمر با دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده : 2- دریافت اطلاعات لازم و آموزشهای ضروری در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده : 3- پاسخگویی به سوالات مطروحه راجع به مالیات بر ارزش افزوده و تبادل نظر با صنوف و صنایع در این ارتباط : 4- آماده نمودن پرسنل ذیربط ادارات کل برای حسن اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده : 5- انعکاس نظرات ئ پیشنهادات در رابطه با نظام مالیات بر ارزش افزوده به دفتر این طرح. دفتر امور مالیات بر ارزش افزوده محل استقرار نمایندگان رابط با دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده بوده و آن دسته از ادارات کل امور مالیاتی که تاکنون به هر دلیل موفق به معرفی نماینده رابط نشده اند لازم است در اسرع وقت نسبت به معرفی نماینده مزبور اقدام لازم معمول دارند. با توجه به اهمیت موضوع ، ضروری است مدیران کل محترم امور مالیاتی از تجهیز مناسب این دفاتر ، اختصاص تابلوی مناسب ، کامپیوتر ، چاپگر و ارتباط با شبکه جهانی اینترنت اطمینان حاصل نمایند. نظارت و مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی بوده و مجری محترم طرح مالیات بر ارزش افزوده در پایان هر ماه گزارشی از اقدامات بعمل آمده را برای اینجانب ارسال خواهد داشت .
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 53- تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18)،(24)،(25)،(28)،(31)،(35)،(36)،(42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (5...
 -...

تاریخ سند: 1384/01/27
شماره سند: 706
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *مالیات اجاره پرداختی شرکتهای دولتی
 *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 *خود اظهاری املاک مسکونی استیجاری
 *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
 در خصوص معافیت املاک مسکونی در تهران تا 150متر و در شهرستان تا 200متر مربع
 *بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53
 حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی
 *بخشنامه در خصوص اجرای طرح خود اظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری
 *بخشنامه در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 *خوداظهاری در مورد املاک مسکونی استیجاری عملکرد 77
 *کسر مالیات اجاره
 *املاک اجاری با زیربنای 120 متر مربع و کمتر از مالیات معاف میباشند
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی