بخشنامه: 211/3830
چاپ مطلب

در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

شماره:3830/211
تاریخ:16/06/1381
پیوست:دارد
 
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل  
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر 
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
پژوهشکده امور اقتصادی
 
تصویر نامه شماره 62816/10424-4/30 مورخ 17/1/1381 جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهرهبرداری در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی د رزمان اجرای قانون مالیاتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع وبهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.
 
 
سید مسعود قائم مقامی
سرپرست دفتر فنی مالیاتی
 
پیوست:
 
شماره:62816/10424/4/30
تاریخ:16/02/1382
پیوست:
 
جناب آقای سید حسن طباطبائی
معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره برداری
 
عطف به نامه شماره 950/4612-12/10/80 جنابعالی عنوان جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی مبنی بر معافیت درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی ودامپروری برای تمام تولید کنندگان بخش خصوصی و دولتی خصوصا “شرکتهای کشت وصنعت دولتی، مطابق مفاد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار میدارد:
اگر چه طبق مفاد ماده 81 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ودامپروری کماکان از پرداخت مالیات معاف میباشند، اما همانطوریکه اعلام نمودهاید مطابق حکم بندهای “ش” و “ ع” تبصره 2 قوانین بودجه سنوات 78 و79 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی وهمچنین به موجب مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا پایان برنامه، کلیه تخفیفها، ترجیحات ومعافیتهای مالیاتی وحقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 1 قانون اخیرالذکر، موسسات، نهادهای انقلابی وعمومی غیر دولتی واز جمله شرکتهای دولتی ... لغو گردیده است. علیهذا با استناد به «بندهای پیش گفته ومفاد ماده 58 قانون مزبور بقاء معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای دولتی فاقد محمل بوده واعمال آن میسر نمیباشد.
 
عیسی شهسوار خجسته
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 81 ـ درآمد حاصل از کلیة فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، ن...

تاریخ سند: 1381/06/16
شماره سند: 211/3830
وضعیت سند: -
امضا کننده: سرپرست دفتر فنی مالیاتی (سید مسعود قائم مقامی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 شرکتهای دولتی مشمول معافیت ماده 81می گردندوتوضیحاتی در این خصوص
 *شرکتهای تعاونی عشایر اتحادیه ها
 *نحوه برخورد پرونده های سنوات قبل از 68 که به بعد از 68 به هیات 3 نفری می رود
 *اصلاح عبارت بخشنامه مورخ 12/4/74
 در خصوص فعالیت های بخش کشاورزی
 در مورد لغو معافیتهای مالیاتی کلیه دستگاه های ماده 11 برنامه سوم و نهادهای انقلابی
 شرکتهای دولتی با توجه به تبصره های بودجه 78و79 و ماده 58 برنامه سوم در طول برنامه سوم از معافیت 81 نمی تواند استفاده نماید
 صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار
 ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن
 مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیت­های موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم
 ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم
 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1/8/1397 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 7/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی
 رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش
 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی