رای شورا: 30/4/12644
چاپ مطلب

*موسسات وابسته به شهرداری

 

شماره: 12644/4/30
تاریخ:3/11/1372
پیوست:
 
گزارش شماره 1521- 5/30 - 5/5/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3/11/1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .گزارش مزبور دایر برطرح این مسئله است که آیا تسهیلات مقرر در اصلاحیه تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ( معافیت حقوق دریافتی تا 2160000 ریال ) شامل حقوق بگیران موسسات دیگری جز موارد مذکور در آن تبصره از جمله شرکتها ، سازمانها و موسسات شهرداریها و نیز اشخاصیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است ، نیز می گردد یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده  255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی ، بشرح آتی در این خصوص اعلام رای می نماید : بنا به نص صریح تبصره ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، معافیت مورد بحث منحصرا شامل حقوق بگیران وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانها ومراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوقی پرداخت می نمایند . لذا ، اولا حقوق بگیران شرکتها ، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها مشمول تبصره مذکور نمی باشند ، ثانیا حقوق بگیران هر شرکت یا موسسه که براساس قانون محاسبات عمومی دولتی شناخته می شود، خواه قانون ذیربط حاوی الزام به ذکر نام باشد یا خیر، از تسهیلات مزبور برخوردار خواهند بود.
 
محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی - محمد طاهر - محمد رزاقی-  مجید میر هادی-  محمود حمیدی - علی اکبرنور بخش-  علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده.
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....

تاریخ سند: 1372/11/03
شماره سند: 30/4/12644
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *سازمان گسترش
 *موسسات وابسته به شهرداری
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی