بخشنامه: 230/5462/69770
چاپ مطلب

تفویض اختیار 181 به مدیران کل

 

شماره:69770/5462/230
تاریخ:22/10/1382
پیوست:
 
بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، بدینوسیله اجرای مفاد ماده مذکور به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی وکنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به جناب عالی تفویض می گردد تا وفق مقررات وآئین نامه اجرایی مربوط اقدام نمایید. مقتضی است علاوه بر رعایت دقیق مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد ذیل نیز اقدام نمایند:
1- اعضاء هیأت های موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم بایستی از بین نیروهای کارآمد، متعهد، بصیرو آگاه به قوانین ومقررات مالیاتی انتخاب گردند.
2- مودیانی که برای بازرسی وکنترل پیشنهاد می شوند می بایست در مورد آنان تحقیقات و بررسی های لازم بعمل آیدتا پس از احراز ضرورت اجرای ماده 181 توسط جنابعالی، اقدام قانونی صورت پذیرد و  حتی المقدور به منظور جلوگیری از وقفه واختلال در امر تولید، از اجرای ماده مذکور برای واحدهای تولیدی خودداری شود.
3- هیأت های موضوع ماده (181)قانون مالیات های مستقیم مکلفند در مراجعات خودبر اساس مفاد ماده (3) آئین نامه اجرایی شماره 59896 مورخ 23/10/1374 صرفا ذیل آخرین ثبت دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه را امضاء وموضوع را در صورت مجلس مربوط منعکس نموده واز انتقال دفاتر قانونی مذکور به اداره امور مالیاتی اکیدا خودداری نمایند.
4- ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از رسیدگی های لازم، اطلاعات ومدارک مربوط به فعالیت سایر مودیان مالیاتی در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی ذیربط یا حوزه مالیاتی مربوط ارسال شود.
5- آمار تعداد بازرسی های انجام شده، اسناد ومدارک بدست آمده واثرات مالیاتی ناشی از اجرای ماده مذکور می بایست به شرح فرم های (1) و(2) پیوست هر ماهه به دفتر اطلاعات مالیاتی معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. ادارات کل مالیاتی استان تهران وتهران بزرگ در چارچوب سیاستهای ابلاغی معاونت امور مالیاتی تهران بزرگ اقدام خواهند نمود.
 ضمنا یادآوری می نماید اختیار فوق غیر قابل تفویض به سایر سطوح می باشد.
 
 
 
عیسی شهسوار خجسته
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 181 - به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات م...

تاریخ سند: 1382/10/22
شماره سند: 230/5462/69770
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نحوه استفاده از اطلاعات بدست آمده در اجرای ماده 181
 *ارسال جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات توسط شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی
 *در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و ... اشتغال دارند
 *نحوه اجرای کنترل دفاتر مودیان در استانها
 تفویض اختیار 181 به مدیران کل
 دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل
 ابلاغ آیین نامه جدیدموضوع ماده 181 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31و دستورالعمل مربوط
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی