بخشنامه: 211/170/503
چاپ مطلب

میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق سال 1383 و جدول مالیاتی 83

 

شماره:503/170/211
تاریخ:19/01/1383
پیوست:دارد
 
   
 
چون به موجب تصویب نامه شماره 1405/ت 30365هـ مورخ 19/1/1383 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1383 مبلغ سیصدو پنجاه (350) ریال تعیین گردیده، بنابراین از تاریخ ذکر شده وطبق مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1383 به شرح زیر خواهد بود.
    درآمدسالانه معاف از مالیات حقوق                                   ریال 000، 000، 21=350×400×150
    معافیت ماهیانه درآمد حقوق                                         ریال 000، 750، 1=12÷000، 000، 21
 
    ضمنا جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار وهمچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه وپیوست می باشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند.
 
 
                                                                                      
 محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
شماره:1405/ت 30365 هـ
تاریخ:19/01/1383
پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2672/101 مورخ 15/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد تبصره (4)ماده(1)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود:
1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33)قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1383 سیصدو پنجاه (350)ریال تعیین می شود.
2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1382 بر قرارشده است از تاریخ 1/1/1383 به میزان شش درصد(6%) حقوق اسفندماه 1382 علاوه بر مبلغ ثابت یکصد هزار (100،000)ریال افزایش می یابد.
 
 
 
 
 
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
 
 
            
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار اشخاص که مشمول قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت نمی باشند بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
مصوب 27/11/1380 وتغییر ضریب حقوق به (350) ریال در سال 1383
 
حقوق
ماهانه
(به ریال)
حقوق
سالانه
(به ریال)
درآمدمشمول
مالیات سالانه
(به ریال)
مالیات
حقوق سالانه
(به ریال)
مالیات
حقوق ماهانه
(به ریال)
نرخ های
مقرر
(به درصد)
توضیحات
 
 
 
1750000
21000000
معاف
معاف
معاف
-
 
 
2000000
24000000
3000000
300000
25000
10
 
 
2500000
30000000
9000000
900000
75000
"
 
 
3000000
36000000
15000000
1500000
125000
"
 
 
3500000
42000000
21000000
2100000
175000
"
 
 
4000000
48000000
27000000
2700000
225000
"
 
 
4500000
54000000
33000000
3300000
275000
"
 
 
5000000
60000000
39000000
3900000
325000
"
 
 
5250000
63000000
42000000
4200000
350000
"
 
 
5500000
66000000
45000000
4800000
400000
10و20
نسبت به مازاد
 
6000000
72000000
51000000
6000000
500000
"
"
 
6500000
78000000
57000000
7200000
600000
"
"
 
7000000
84000000
63000000
8400000
700000
"
"
 
7500000
90000000
69000000
9600000
800000
"
"
 
8000000
96000000
75000000
10800000
900000
"
"
 
8500000
102000000
81000000
12000000
1000000
"
"
 
9000000
108000000
87000000
13200000
1100000
"
"
 
9500000
114000000
93000000
14400000
1200000
"
"
 
10083333
121000000
10000000
15800000
1316667
"
"
 
10500000
126000000
105000000
17050000
1420833
10و20و25
نسبت به مازاد
11500000
138000000
117000000
20050000
1670833
"
"
12500000
150000000
129000000
23050000
1920833
"
"
14500000
174000000
153000000
29050000
2420833
10و20و25
نسبت به مازاد
16500000
198000000
177000000
35050000
2920833
"
"
18000000
216000000
195000000
39550000
3295833
"
"
20000000
240000000
219000000
45550000
3795833
"
"
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
براساس ماده(84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 وتغییر
ضریب حقوق به (350) ریال در سال 1383
 
حقوق
ماهانه
(به ریال)
حقوق
سالانه
(به ریال)
درآمدمشمول
مالیات سالانه
(به ریال)
مالیات
حقوق سالانه
(به ریال)
مالیات
حقوق ماهانه
(به ریال)
نرخ های
مقرر
(به درصد)
توضیحات
1750000
21000000
معاف
معاف
معاف
-
 
2000000
24000000
3000000
300000
25000
10
 
2500000
30000000
9000000
900000
75000
"
 
3000000
36000000
15000000
1500000
125000
"
 
3500000
42000000
21000000
2100000
175000
"
 
4000000
48000000
27000000
2700000
225000
"
 
4500000
54000000
33000000
3300000
275000
"
 
5000000
60000000
39000000
3900000
325000
"
 
5500000
66000000
45000000
4500000
375000
"
 
6000000
72000000
51000000
5100000
425000
"
 
6500000
78000000
57000000
5700000
475000
"
 
7000000
84000000
63000000
6300000
525000
"
 
7500000
90000000
69000000
6900000
575000
"
 
8000000
96000000
75000000
7500000
625000
"
 
8500000
102000000
81000000
8100000
675000
"
 
9000000
108000000
87000000
8700000
725000
"
 
9500000
114000000
93000000
9300000
775000
"
 
10000000
120000000
99000000
9900000
825000
"
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....

تاریخ سند: 1383/01/19
شماره سند: 211/170/503
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی