بخشنامه: 29096
چاپ مطلب

فراخوان مودیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

شماره:29096
تاریخ:28/11/1388
پیوست:دارد
 
 
بخشنامه
 
075
88
ماده«18»
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
فراخوان مودیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
در راستای ماده « 18» قانون مالیات بر ارزش افزوده،بدینوسیله اطلاعیه مـرحـله سـوم ثبـت نـام و اجـرای نـظام مـالیات بر ارزش افزوده که در جراید کثیر الانتشار نیز به چاپ رسیده است،جهت بهره برداری ارسال می گردد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی مشمول مرحله سوم جهت ثبت نام از تاریخ درج اطلاعیه در جراید کثیر الانتشار و اجرای آن از تاریخ 01/01/1389 و همچنین آموزش های لازم به آن دسته از مودیان که نیاز به آموزش دارند اقدام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:            2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی- تلفن:
83271067-021- ،83271066- 021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
 
اطلاعیه بسیار مهم
قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی
 
اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله سوم
 
در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده،بدینوسیله فعالان اقتصادی(عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید.
 
الف- مشمولین مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون
در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام،مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،  در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات(غیر معاف یا معاف و غیر معاف)آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.
اشـخـاصـی کـه شـاغل به فـعالیتهای صـرفا مـعاف موضـوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بندهای «ب» و «ج» ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود. اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب،مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند.
ضمنا: نحوه ثبت نام و اجرای قانون توسط اشخاص حقیقی مشمول بند «الف» ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم در اطلاعیه مرحله دوم(تاریخ اجرای قانون از 1/7/1388) اعلام شده است و در مورد مشمولین بندهای «ب» و «ج» ماده (96) قانون مزبور نیز در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.
 
ب- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی
مودیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول فرودین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه(1/1/1389)،مکلف به اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب،درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می باشند.
 
ج- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام
از مودیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام درخواست می گردد،از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لفایت پایان اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد وهشت(29/12/1388) با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات برارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است.
 
د- ثبت نام و اجرای اختیاری (داوطلبانه) قانون مالیات بر ارزش افزوده
اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مرحله اول،دوم و این مرحله(سوم) ثبت نام و اجرای قانون نمی باشند، در صورتی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات(غیرمعاف) آنها در سال 1387 یا 1388 بیشتر از دو میلیارد ریال باشد،می توانند به منظور ثبت نام و اجرای قانون به صورت اختیاری، درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی کشور(معاونت مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم نمایند. این دسته از مودیان در صورت کسب مجوز ثبت نام از تاریخی که سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد کرد،به عنوان مودی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد.
 
تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای قانون بوده اند،حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله سـوم ثـبت نـام ایـن نـظام مـالیاتی،جـزو مـودیان مـشمول مـراحـل قبلی ثبت نام و اجرای قانون (برای مودیان مرحله اول از 1/7/1387 و مرحله دوم از 1/7/1388) خواهند بود.
 
قانون توجه مودیان محترم
1- مراکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود.(فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام به نشانی www.evat.ir قابل دسترسی است)
2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی با مراجعه به سایت مزبور برای آموزش نیز ثبت نام نمایند تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود،بعمل آید.
3- پاسخگویی به سوالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مودیان مـالـیات بـر ارزش افــزوده مـسـتـقر در ادارات کـل امـور مـالـیاتی اسـتانـها، از طریـق شـماره تلـفن های 17- 88920415(021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می باشد.
 
این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می گردد.
 
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...

تاریخ سند: 1388/11/28
شماره سند: 29096
کد سند: ال/ماده«18»/1388/075
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (محمـــد قاســـم پناهــی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده(موضوع ماده 18)
 اصلاح بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09سازمان امور مالیاتی کشور
 ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها
 فراخوان مودیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
 گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
 رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388
 صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود
 بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 تمدید مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (158 )
 چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی
 تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان
 پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
 مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی