بخشنامه: 4127
چاپ مطلب

استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور

 

شماره:4127
تاریخ:05/03/1389
پیوست:
 
بخشنامه
 
007
89
ماده«17» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
احتراما، نظر به اینکه در راستای اجرای تبصره (1) ماده «20» قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوری اسلامی ایران از کالاهایی که توسط واردکنندگان به سرزمین اصلی وارد می شود، وجوهی اضافه دریافت نموده است.این موضوع منجر به بروز پاره ای اشکالات در خصوص نحوه استرداد مبالغ اضافه دریافتی گردیده است.لذا به منظور وحدت رویه مقرر می گردد:
1- در صـورت اعـلام گـمرک مـبنی بر اضافـه دریافتی یا اشتباه دریافتی و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور،ادارات کل امور مالیاتی مکلفند:
الف) در خـصـوص واردکنـنـدگانی که مـودی نـظام مـالیات بـر ارزش افـزوده نمی باشند،پس از بررسی های لازم نسبت به استرداد اشتباه دریافتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست اقدام نمایند.
اداره کل امور مالیاتی که اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی حسب مورد در محدوده جـغرافـیایی آن اداره کـل قـرار دارد مسئول استرداد وجوه مزبور خواهد بود. مسئولیت مـزبور در استان تهران حسب مـورد با اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران می باشد.
ب)در خـصـوص واردکنـندگانـی که مـودی نظام مـالیات بر ارزش افـزوده می باشند،پس از رسیدگی های لازم،به حساب اعتبار مودی منظور و در پایان دوره مالیاتی در صورت احراز اضافه پرداختی و با توجه به درخواست مودی نسبت به استرداد یا انتقال آن به دوره بعد اقدام نمایند.
 
2- در صورتی که مالیات و عوارض دریافتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، با توجه به نامه های شماره 21799 مورخ 16/09/1388 و 30475 مورخ 19/12/1388 این معاونت عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران و تایید موضوع طی نامه شماره 220149/12645/56 مورخ 27/12/1388 معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور(تصاویر پیوست)،گمرک جمهوری اسلامی ایران مستند به ماده «16» قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی مربوطه،نسبت به استرداد وجوه اضافه یا اشتباه دریافتی از محل وصولی های جاری،ضمن درج مبلغ استردادهای انجام شده در پروانه سبز گمرکی اقدام و تعداد استردادهای انجام شده در هر ماه را با ذکر مشخصات کامل مودی و شماره و تاریخ پروانه گمرکی و مبلغ مالیات و عوارض مسترد شده، به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال خواهد نمود.
شایان ذکر است واردکنندگان کالاهای صرفا معاف موضوع ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان این نظام مالیاتی جهت اجرای قانون محسوب نمی گردند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد: 1- داخلی:      2- خارجی:
مرجع پاسخگوئی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
- تلفن: 83271068-021-، 83271072-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری ...
 
ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت...
 
ماده 20- مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه واز طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره 1...

تاریخ سند: 1389/03/05
شماره سند: 4127
کد سند: ال/ماده«17» قانون ماليات بر ارزش افزوده/1389/007
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (محمـــد قاســـم پناهــی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *زمینهایی که در طرح قرار می گیرند
 اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با با خدمات بیمه ای
 تصویب نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 تصویبنامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
 احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
 فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها
 مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته
 بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری
 فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی