بخشنامه: 30/4/10616/50860
چاپ مطلب

*اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل

 

شماره: 50860/10616/4/30
تاریخ: 24/10/1377
پیوست:
 
نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 کرارا ابهاماتی مطرح و بعضا مشاهده می گردد که مامورین تشخیص مالیات با برداشت های متفاوت از مقررات قانونی مذکور روش های مختلفی را جهت تعیین درآمد مشمول مالیاتی قطعی صاحبان مشاغل اعمال نموده و موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم می نمایند, لذا بلحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحدنکات زیررا یادآوری و اجرای صحیح مقررات قانونی را تأکید می نماید : 1- حکم تبصره 6 ماده 100 قانون مزبور با توجه به تفویض اختیار شماره 11958/732-5/30 مورخ 21/3/71 وزارت متبوع صرفا در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات آندسته از صاحبان مشاغل که دارای اتحادیه صنفی باشند قابل اعمال بوده و مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات تعیین شده در اجرای حکم مذکور قطعی می باشد که با این ترتیب صدور برگ تشخیص مالیات در این قبیل موارد منتفی و مالیات متعلقه بایستی به موجب برگ مالیات قطعی مطالبه و بحیطه وصول درآید , بدیهی است اعتراض مودی به مالیات مورد بحث فقط از لحاظ موضوع ترک کسب و یا مدت اشتغال در یکسال مالیاتی قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . 2- چون جهت اجرای صحیح مقررات مورد بحث و ایجاد هماهنگی لازم و تسریع جریان امور و کاهش اختلافات و برقراری عدالت مالیاتی , همه ساله توافق نامه هائی در خصوص تعیین میزان مالیات بردرآمد سالانه صاحبان مشاغل بین وزارت متبوع و نمایندگان مجامع امور صنفی ذیربط تنظیم و جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد , بنابراین مودیان ذینفع که به موقع طبق مقررات تعیین شده در توافق نامه تنظیمی اقدام نمایند مشمول برخورداری از مفاد صورتجلسه مورد بحث قرار خواهند گرفت , در غیر اینصورت مأمورین تشخیص مالیات مکلفند فارغ از مفاد توافق نامه تنظیمی , درآمد مشمول مالیات آنان را با رعایت مقررات قانونی مربوطه از طریف علی الراس تعیین و مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه نمایند . لزوما یادآور می شود , درآمد مالیات این قبیل مودیان نیز نباید در مقایسه با مودیان نظیر و همدرجه ای که طبق مقررات تعیین شده در توافق اقدام نموده اند دارای اختلاف فاحش باشد مگر اینکه اسناد و مدارک بدست آمده وجود اختلاف را توجیه نمایند . 3- بنا به نص صریح تبصره 6 ماده 100 مزبور چون اظهارنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل در صلاحیت اتحادیه های صنفی ذیربط می باشد , لذا امضاء توافق نامه های تنظیمی راجع به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات سالانه مودیان هر صنف توسط نماینده اتحادیه صنفی مربوط ضروری و لازم بوده و اظهارنظر اشخاص دیگری از قبیل نمایندگان محترم وزارت کشور ( استاندار یا فرماندار ) در قوانین و مقررات مالیاتی جاری پیش بینی نشده است و چنانچه نمایندگان مذکور قبلا در جلسات مربوط به این موضوع حضور یافته و صورتجلسه تنظیمی را امضاء نموده اند , این اقدام صرفا جنبه نظارتی داشته و هیچگونه نقش تعیین کننده در میزان درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث نخواهد داشت . با توجه به مراتب شایسته است مأمورین تشخیص مالیات جهت اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 یادشده قوانین و مقررات مالیاتی جاری و صورتجلسه توافق نامه های مربوطه را کاملا‌ مدنظر قرار داده و با رعایت دقیق مفاد این دستورالعمل اقدام لازم معمول و از اعمال سلیقه های شخصی و موردی جدا خودداری نمایند.
 
 
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 


ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی...

تاریخ سند: 1377/10/24
شماره سند: 30/4/10616/50860
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل
 *توافق موکول و پرداخت 50% آخرین مالیات قطعی شده
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس مالیات قطعی
 *مالیات مقطوع کامیون، اتوبوس و مینی بوس
 نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381
 *توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در موردمالیات داروخانه ها
 *توافق با مجامع امور صنفی مربوط به عملکرد 1375
 حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی
 مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 84/5/1 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه
 *تعیین مالیات عملکرد 70 مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف
 *مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
 در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81
 خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی