بخشنامه: 200/10881/ص
چاپ مطلب

رعایت بند "الف" ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت فرزندان شهدا)

 

شماره: 10881/200/ص
تاریخ: 08/05/1390
پیوست: دارد
 
رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران
رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان...
 
سلام علیکم
 
احتراما،‌براساس نامه شماره 1530/820/400 مورخ 22/04/1390 معـاون محترم رئیس جمهور (تصویر پیوست)‌درخصوص عدم رعایت بند "الف" ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط برخی واحدهای زیرمجموعه سازمان متبوع درخصوص معافیتها و تسهیلات که برای فرزندان معزز شهداء توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است.
همانگونه که اطلاع دارند احکام قانون برنامه توسعه پنجم از اول سال جاری عملیاتی و تمامی دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت قوانین مقررات مربوطه می باشند. شایان ذکر است بند "الف" ماده (44) قانون موصوف از صراحت و شفافیت لازم برخوردار می باشد. (به استثناء تسهلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری) لذا خواهشمند است دستور فرمائید کلیه واحدهـای زیـرمجمـوعه برابر مقـررات مفاد بند "الف" ماده (44) را رعایت نمایند و در صورت کسر مالیات حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر با رعایت قوانین و مقررات موضوغع نسبت به تهاتر یا استرداد مالیات پرداختی اقدام نمایند تا انشاا... حقی از این عزیزان که ولی نعمت ما هستند، تضییع نشود.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
ایثارگران
 
ماده 44- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران یا اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%)‌ و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود.
ب- تأمین صد در صد (100%)‌ هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افارد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
ج- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند بیست درصد (20%)‌ اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.
د- به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعای قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان.
 
 
شماره: 1530/820/400
تاریخ: 22/04/1390
پیوست:
 
جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
با سلام
 
پیرئ نامه شماره 579/820/53011 مورخ 06/03/1390 درخصوص معافیت فرزندان معزز شاهد از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از حقوق، موضوع بند (الف) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به گزارشات واصله در ارتباط با اجرای معافیت مالیاتی برای فرزندان شاهد، متأسفانه در اجرای قانون مزبور سازمان امور مالیاتی استانها با دستگاههای اجرایی و بنیاد استانها همکاری لازم را ندارند.
لذا مستدعی است دستور فرمائید نسبت به اجرای مصوبه مورد نظر امر به اقدام و از نتیجه به عمل آمده این بنیاد را مطلع فرمایند.
 
 
مسعود زریبافان
معاون رئیس جمهور

مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...

تاریخ سند: 1390/05/08
شماره سند: 200/10881/ص
وضعیت سند: -
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی