بخشنامه: 200/93/25
چاپ مطلب

مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ

 

شماره:25/93/200
تاریخ:31/02/1393
پیوست:
 
بخشنامه
 
25
مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
93
 
مخاطبین اصلی/ ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
 به منظور حل مشکلات مطروحه توسط صنف صنعت سنگ جلسه ای در تاریخ 27/2/1393 در دفتر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با حضور آقایان دکتر فولادگر و صرامی نمایندگان محترم اصفهان، آقای دکتر عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، آقای پناهی قائم مقام سازمان، آقای طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان و آقایان اکبر دفاعی، رضا احمدی، محمد تقی عمو تقی نمایندگان صنف سنگبری و اتحادیه ها سنگبریها تشکیل و مفاد صورتجلسه تنظیم شده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.
1- صنف سنگ حداکثر تا پایان خردادماه 1393 نسبت به ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و ارائه کلیه اظهارنامه های خود تا پایان سال 1392 بر اساس فروش قطعی شده پرونده مالیاتی عملکرد پس از کسر اعتبارات خرید که دارای صورتحساب موضوع قانون مربوطه می باشد اقدام و مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت و یا ترتیب پرداخت دهد.
2- فعالان سنگ فراخوان شده مکلفند از ابتدای سال 1393 کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده را از جمله صدور صورتحساب،اخذ مالیات از خریداران، ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسویه با سازمان امور مالیاتی را به طور دقیق و صحیح انجام دهند.
3- ادارات کل امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی رسیدگی به پرونده های سنگبری های استان ها را تشکیل دهند و فعالان فراخوان شده صنف سنگ همزمان با تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند.
4- در خصوص جرائم مودیانی که به تکالیف خود عمل نموده اند حداکثر مساعدت قانونی تا سقف صد درصد بخشودگی اعمال گردد.
5- مالیات های مطالبه شده و قطعی نشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و حداکثر مساعدت در جهت حل و فصل اختلافات مطابق قانون انجام پذیرد.
6- پرونده های قعطی شده سنگبری ها جهت طرح شکایت در هیأت موضوع ماده 251 مکرر راهنمایی گردند و ادارات کل امور مالیاتی حسب درخواست مودیان، موضوع را جهت دستور مقتضی  به رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نهایتا به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده اند پیشنهاد و گزارش نمایند.
 
بدیهی است مودیانی که تا پایان خرداد ماه نسبت به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام ننمایند; ادارات امور مالیاتی مکلف هستند برابر مقررات و موازین قانونی و با رعایت ترتیبات مقرر نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات اقدام نمایند.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگو: دفتر نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 83271067 و 88806053- 021
تـاریـخ اجـراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 251ـ مودی یا ادارة امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت...
 
ماده 251 مکرر ـ در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غی...
 
ماده ??? مکرر- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عا...
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...
 
ماده 19- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معا...
 
ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می ...
 
ماده 22- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متع...

تاریخ سند: 1393/02/31
شماره سند: 200/93/25
کد سند: ال/ماليات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ/93/25
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد
 آراءقطعی هیأت ها پس از رویت ممیز کل ثبت دفتر بشود
 *ارسال اعتراضات به دفتر فنی مالیات
 *آخر مواعد مهلت های قانونی
 قابل طرح بودن آرا هیات ها در مراحل بعد
 دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 صدور گواهی منوط به تقسیط یا پرداخت مالیات قطعی است
 *بخشنامه در خصوص نحوه برخورداری مودیان از مزایای موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم
 *قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیاتهای حل اختلاف
 *تفویض اختیار به اداره کل امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی درخصوص پرونده های موضوع ماده 251 مکرر
 *دستورالعمل در مورد همکاری حوزه های مالیاتی به هیآت مذکور وتسریع در ارسال پرونده ها و اجرای قراردادهای صادره توسط ایشان
 خودداری از وصول بدهی صحیح نبودن یا اخذ تضمین یا معرفی وثیقه برگهای قطعی که مودی به شورا شکایت کرده است
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 در طول یک دوره مالی بیش از یک بار مالیات از اشخاص خارجی مطالبه نشود
 بقاء بخشنامه 16655 در مورد اشخاص حقوقی خارجی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی