بخشنامه: 30/5/579
چاپ مطلب

*جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس مالیات قطعی

 

شماره:579/5/30
تاریخ: 26/04/1373
پیوست:
 
 نظربه اینکه دررابطه باتوافقات انجام شده با اتحادیه های صنفی بعضا"بدون مشخص نمودن درآمد مشمول مالیات مودیان صرفا" به نسبت مالیات سنوات قبل آنان توافق بعمل میاید که درهرحال ازلحاظ صدور برگ قطعی لازم نیاز به مشخص نمودن درآمد مشمول مالیات خواهد بود لذا بپیوست یک برگ جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل بر مبنای رقم مالیات قطعی جهت سالهای عملکرد 71 و سنوات بعدازآن طبق نرخهای ماده 131اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 ارسال تا عنداللزوم مورداستفاده مامورین مالیاتی ذیربط قرارگیرد.
 
محمدعلی خوش اخلاق
 مدیرکل دفترفنی مالیاتی
 
نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات بااستفاده ازرقم مالیات (عملکرد71 ببعد) ردیف مبلغ مالیات (بریال ) درآمدمشمول مالیات پس ازکسر معافیت ------------------------------------------------------------------- 1 از2 تا120000 12:(100 ×مالیات)=درآمدمشمول مالیات پس ازکسرمعافیت 2 از120001تا290000 18:(100×(60000+مالیات ))= " " " 3 از290001تا765000 25:(100×(235000+مالیات))= " " 4 از765001 تا2515000 35:(100×(635000+مالیات))= " " 5 از2515001تا8915000 40:(100×(1085000+مالیات))= " " 6 از8915001 تا20165000 45:(100×(2335000+مالیات))= " " 7 از20165000 تا45165000 50:(100×(4835000+مالیات))= " " 8 از45165001 تا149165000 52:(100×(6835000+مالیات))= " " 9 از149165001 به بالا 54:(100×(13835000+مالیات))= " " بطورمثال :اگر مالیات شخصی ( 2156000 ریال ) باشد درآمد مشمول مالیات نامبرده بشرح زیرمحاسبه میشود: چون مالیات موردبحث بین مبلغ (76500ریال ) تا(2515000 ریال ) قرار دارد لذاازفرمول مذکور درردیف 4 استفاده میگردد0 100×(635000+2156000) 6834897= = درآمدمشمول مالیات پس ازکسرمعافیت 35 (تنظیم ومحاسبه : مرتضی سعیدلو) (مالیاتهای مرکزتهران )
 

مواد قانونی وابسته
 


ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی...

تاریخ سند: 1373/04/26
شماره سند: 30/5/579
وضعیت سند: -
امضا کننده: رئیس شورای عالی مالیاتی (محمد علی خوش اخلاق)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل
 *توافق موکول و پرداخت 50% آخرین مالیات قطعی شده
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس مالیات قطعی
 *مالیات مقطوع کامیون، اتوبوس و مینی بوس
 نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381
 *توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در موردمالیات داروخانه ها
 *توافق با مجامع امور صنفی مربوط به عملکرد 1375
 حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی
 مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 84/5/1 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه
 *تعیین مالیات عملکرد 70 مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف
 *مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
 در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81
 خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی