بخشنامه: 3906
چاپ مطلب

*نحوه اجرای کنترل دفاتر مودیان در استانها

 

شماره:3906
تاریخ: 04/02/1375
پیوست:
 
 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل
 
 پیرو بخشنامه شماره 59896 مورخ 23/10/74 درخصوص آئی نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره آن ، بدینوسیله ابلاغ میگردد: 1 - موضوع ماده 2 به مدیران کل استانها غیر از استان تهران تفویض میگردد تا با رعایت آئین نامه فوق الذکر نسبت به شناسایی و عملیات اجرائی اقدام نمایند. 2 - مدیران کل استانها موظفند با تشکیل حوزه خاص اقدام نموده و افراد مذکور را به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی و پس از تائید صلاحیت امرکه راسا از طریق دادستانی به استانها اعلام خواهد گردید ، نسبت به کارخود اقدام خواهند نمود . بدیهی است افرادی که قبلا دراین خصوص معرفی و نسبت به تائید آنها اقدام شده ، نیاز به معرفی مجدد نخواهند داشت . 3 - مدیران کل استانها موظفند ظرف یک ماه اسناد مذکور را رسیدگی و پس از مقابله کردن اصل با سند ، رونوشت یا کپی اسناد و امضاء مودیان در هامش مدارک مذکور را به صاحبان آنها تحویل دهند و پس از حسابرسی مالیاتی در حوزه خاص نسبت به برگ تشخیص اقدام و ابلاغ گردد. نتیجه کار می باید به دفتر اجرای ماده 181 این معاونت مرتبا اعلام گردد.
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 181 - به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات م...

تاریخ سند: 1375/02/04
شماره سند: 3906
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (داریوش ایران بدی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نحوه استفاده از اطلاعات بدست آمده در اجرای ماده 181
 *ارسال جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات توسط شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی
 *در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و ... اشتغال دارند
 *نحوه اجرای کنترل دفاتر مودیان در استانها
 تفویض اختیار 181 به مدیران کل
 دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل
 ابلاغ آیین نامه جدیدموضوع ماده 181 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31و دستورالعمل مربوط
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی