بخشنامه: 16761/د/ش /1
چاپ مطلب

*مصوبه شورای اداری در مورد ممنوع الخروجی افراد

 

شماره:16761/د/ش /1
تاریخ: 15/05/1374
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی اداری
 
 
در شصت و دومین جلسه مورخ 10/5/1374 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره 135/دش -21/1/70 این شورا موضوع بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات و ارائه خدمات به موقع و موثر به مراجعین دستگاههای اجرایی کشور به منظور رسیدگی به امور مربوط به افراد ممنوع الخروج از کشور موارد ذیل را تصویب نمود: 1- دادگستری جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی فراهم مینماید تا اسامی افراد ممنوع الخروج از کشور با ذکر مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر، شماره شناسنامه ، محل صدور و تاریخ تولد از طریق دادستانی کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. اداره کل گذرنامه از دریافت درخواستهایی که بدون مشخصات کامل و یا از طرف مراجع غیر ذیصلاح به این اداره کل ارسال میشود خودداری خواهد نمود. 2- محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح مدت زمان ممنوعیت خروج ازکشور فرد مورد نظر را همزمان با اعلام مشخصات فردی تعیین نموده و درصورت رفع موجبات ممنوعیت و یا تمدید مدت آن موارد را به اداره کل گذرنامه اعلام می نمایند. 3- چنانچه مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور ازسوی دستگاههای ذیصلاح تعیین نشده باشد و پس از گذشت یکسال نسبت به تمدید آن اعلام نظر نگردد نام فرد مورد نظر از فهرست موضوع افراد ممنوع الخروج خارج میگردد. 4- کلیه دستگاههای دولتی و اجرایی کشور و نهادهای انقلاب اسلامی که درچهار چوب قوانین مربوطه خواستار ممنوعیت خروج از کشور افراد رادارند صرفا ازطریق مراجع قضایی اقدام نموده و از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند اداره کل گذرنامه از پذیرش این قبیل درخواستها امتناع خواهد نمود. 5 - کلیه دستگاههایی که به موجب قانون ذیصلاح در ممنوع الخروج نمودن افراداز کشور میباشند همزمان با اعلام ممنوعیت خروج ازکشور اشخاص به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراتب را به نحو مقتضی به فرد مورد نظر اعلام مینمایند. 6- کلیه دستگاههایی که به موجب قانون ذیصلاح در ممنوع الخروج نمودن افراد ازکشور میباشند ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا مراتب اعلام ممنوعیت خروج از افراد مورد نظر درآن دستگاه بصورت متمرکز انجام پذیرفته و واحدهای تابعه از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند. 7- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست حضوری دارنده گذرنامه ،وضعیت ممنوعیت خروج از کشور متقاضی را با رویت گذرنامه ظرف یک روز بررسی و نتیجه را به وی اعلام مینماید. 8- وزارت کشور به منظور تجهیز اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به سیستم برقراری ارتباط با دستگاههای ذیربط و مبادی خروجی کشور تمهیدات لازم را با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت سه ماه فراهم مینماید. 9- مسئولیت اجرایی مفاداین مصوبه به عهده مسئولین دستگاههای ذیربط بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری ضمن نظارت برحسن اجرای مصوبه گزارشهای لازم را به شورای عالی اداری ارائه مینماید.
 
سید محمد میرمحمدی
 معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن...

تاریخ سند: 1374/05/15
شماره سند: 16761/د/ش /1
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون رئیس جمهورو دبیر شورای عالی اداری (سید محمد میر محمدی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م
 ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی در آخرین مرحله باشد وبدهی از مدیرانی که در زمان ایشان اوراق ابلاغ شده مطالبه گردد
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *مصوبه شورای اداری در مورد ممنوع الخروجی افراد
 *رفع نا هماهنگی در امر ممنوعیت خروج
 رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص بند2بخشنامه 33811
 *انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
 *ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
 در خصوص برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی در موارد خاص
 تسری مفاد ماده 202 در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهاد ها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان
 حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مـورخ 21/6/1384
 در مورد ممنوعیت خروج از کشور و ارشاد در این خصوص و رفع ممنوعیت از بدهکاران که میزان بدهی آنان کمتر از 50/000/000 ریال است
 در خصوص توقف عملیات اجرایی صاحبان کارخانه های سنگبری
 عدم تسری مواد 187 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم به وجوه دریافتی موضوع قانون تجمیع عوارض
 برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی