بخشنامه: 31/135522/58802
چاپ مطلب

*رفع نا هماهنگی در امر ممنوعیت خروج

 

شماره: 58802/135522/31
تاریخ: 01/02/1373
پیوست:
 
اداره کل
 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 46-15-87 مورخ 14/10/73 معاونت محترم اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و بمنظور رفع هر گونه ناهماهنگی های موجود درامر ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 واصلاحیه بعدی آن موارد زیر اکیدا" متذکر میگردد: 1 - کلیه واحدهای مالیاتی شهرستانها میبایست ازطریق ادارات کل امور اقتصادی و دارائی ذیربط و همچنین واحدهای مالیاتی تهران بوسیله ادارات کل مالیاتی مربوط و عنداللزوم اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران بشرح 2 فقره نمونه فرمهای پیوست و ازطریق اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی نسب به ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع ممنوعیت خروج آنان اقدام نمایند لذا بدینوسیله اختیارات تفویض شده به مدیران کل اموراقتصادی و دارائی استانها به موجب بخشنامه شماره 9842 - 5/4/64 مبنی برمکاتبه با ادارات گذرنامه در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی ملغی الاثرمیباشد0 2 - سعی گردد با رعایت دقیق مفاد بخشنامه وزارتی شماره 1975/3973 - 5/30 مورخ 27/1/69 ازکلیه امکانات قانونی برای به حیطه وصول درآمدن مطالبات مالیاتی استفاده بعمل آید و تنها در مواردیکه تامین مالیات ، علیرغم مقررات مزبور امکان پذیرنباشد نسبت به ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اقدام شود0 3 – در مواردیکه ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع آن جنبه اضطراری داشته باشد ادارات کل مذکور می بایست ازطریق فاکس یا هر وسیله سریع دیگر مراتب رابه اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی اعلام نمایند تا در اسرع وقت اقدام لازم بعمل آید0 لازم به یادآوری است که معاونت اطلاعات ناجابموجب نامه شماره 46-15-87- ب مورخ 11/11/73 از تاریخ 24/11/73 از پذیرفتن مستقیم نامه ادارات مالیاتی در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی معذور میباشد0
 
احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن...

تاریخ سند: 1373/02/01
شماره سند: 31/135522/58802
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م
 ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی در آخرین مرحله باشد وبدهی از مدیرانی که در زمان ایشان اوراق ابلاغ شده مطالبه گردد
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *مصوبه شورای اداری در مورد ممنوع الخروجی افراد
 *رفع نا هماهنگی در امر ممنوعیت خروج
 رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص بند2بخشنامه 33811
 *انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
 *ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
 در خصوص برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی در موارد خاص
 تسری مفاد ماده 202 در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهاد ها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان
 حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مـورخ 21/6/1384
 در مورد ممنوعیت خروج از کشور و ارشاد در این خصوص و رفع ممنوعیت از بدهکاران که میزان بدهی آنان کمتر از 50/000/000 ریال است
 در خصوص توقف عملیات اجرایی صاحبان کارخانه های سنگبری
 عدم تسری مواد 187 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم به وجوه دریافتی موضوع قانون تجمیع عوارض
 برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی