بخشنامه: 30/5/7023
چاپ مطلب

اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران بعد از عبارت« شرکت سهامی ساختمان و تأسیسات آبیاری(سابیر)موضوع جزء بند یک آئین نامه اجرایی بند«الف» ماده 107 ق.م.م مصوب اسفند ماه1366

 

شماره: 7023/5/30
تاریخ 25/01/1381
پیوست: دارد
 
 
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر 
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
ژوهشکده امور اقتصادی
 
تصویر تصویب نامه شماره 43257/ت 25486هـ مورخ 15/12/1380 هیات محترم وزیران در خصوص اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منافع آب ایران به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء (الف ) بند (یک) آئین نامه اجرایی بند “ الف ” ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (موضوع تصویب نامه شماره 86330/ت 82 هـ مورخ 21/3/1370) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
سیدعلیرضاسجادی
مدیرکل فنی مالیاتی
 
 
 
شماره:43257/ت 25486هـ
تاریخ:15/12/1380
پیوست:
 
 
تصویب نامه هیئت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 7/8/1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82هـ مورخ 21/3/1370 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری(سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت ومنابع آب ایران "اضافه شود.
 
 
 
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
  
 
 
شماره:204/5241/230
تاریخ: 06/01/1382
پیوست:
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی(فاینانس) تأمین مالی می نماینداز طرفی چون فاینانس کننده، مالیات متعلق به قرار داد را تأمین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قرار داد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد، و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند" ب" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیممصوب 27/11/1380، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مودیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسرو ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود:
1- کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی، اسناد مربوط( صورتحساب) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند.
2- بانک گشایش کننده اعتباربهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود در خارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کارفرما اعلام کند.
3- اداره کل امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب بصورت ریالی از کارفرما، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یاد شده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد.
4- بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نمایند.
 
عیسی شهسوارخجسته
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می...

تاریخ سند: 1381/01/25
شماره سند: 30/5/7023
وضعیت سند: -
امضا کننده: مدیر کل فنی مالیاتی (سید علی رضا سجادی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 *تعدیل مالیات حقوق اتباع خارجی
 استفاده از ضوابط نرخ ارز طبق تصویب نامه 79/10/04هیأت وزیران برای تسعیر نرخ ارز مالیات حقوق اتباع خارجی
 *در مورد مالیات تکلیفی قراردادهای فایناس
 *ارسال جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات توسط شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی
 *رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها
 *در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و ... اشتغال دارند
 *تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
 حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
 جریمه 1%ماده 197شامل همه قراردادها می گردد
 *در خصوص عدم شمول مالیات بند الف ماده 107 راجع به تعمیر ماشین آلات در خارج
 اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران بعد از عبارت« شرکت سهامی ساختمان و تأسیسات آبیاری(سابیر)موضوع جزء بند یک آئین نامه اجرایی بند«الف» ماده 107 ق.م.م مصوب اسفند ماه1366
 *تسمیر ارز از پیمانکاران خارجی
 حوزه دریافت کننده مالیات تکلیفی قبوض را به حوزه ذیربط ارسال نمایند
 در خصوص خرید لوازم وتجهیزات
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی