بخشنامه: 30/5/1596/24828
چاپ مطلب

*بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست هزار ریال

 

شماره: 24828/1596/5/30
تاریخ: 27/05/1373
پیوست:
 
چون به قرار اطلاعات واصله تعداد کثیری ازمودیان ضمن پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود جرائم مالیاتی مربوط را نپرداخته اند ودسترسی به این قبیل مودیان بعلت نداشتن نشانی صحیح امکان پذیرنبوده و وصول جرایم مزبوراز طریق عملیات اجرائی نیز مقرون به صرفه نمیباشد .علیهذابه منظوراختتام وامحاء این قبیل پروندهای مالیاتی وبنابراختیار حاصله از ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود درموارد یادشده وبه تشخیص خودجرایم متعلق تامبلغ دویست هزارریال را بخشوده وپرونده امررا مختومه نمایند.
 
احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد...

تاریخ سند: 1373/05/27
شماره سند: 30/5/1596/24828
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتهای جاری و بقایا
 در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
 *بخشودگی جرائم مالیات حقوق
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *تمدید مهلت بخشودگی جرائم
 *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 *بخشودگی و لغو بخشنامه 24266-2/10/75
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 *بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست هزار ریال
 *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 *بخشودگی جرایم
 درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
 *تمدید مهلت بخشودگی جرائم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی