بخشنامه: 16049
چاپ مطلب

واحدهای نظارت وپیگیری اطلاعیه های واصله را سریعابه ممیز کلی تسللیم نمایند

 

شماره: 16049
تاریخ: 02/04/1382
پیوست:
 
سازمان امور مالیاتی استان ..... 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل...   
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر....  
دادستانی انتظامی مالیاتی  
دانشکده امور اقتصادی
 
نظر به اینکه مقررات سابق مربوط به شماره اقتصادی (کداقتصادی ) طی دستورالعمل شماره 56502مورخ 7/10/81 لغو و موقوف الاجرا شده است .لذا بمنظور تشخیص مستند و صحیح و قانونی مالیات مقرر میشود:
واحدهای نظارت و پیگیری ادارات کل مالیاتی , اطلاعات یا اطلاعیه های واصله در مورد میزان فعالیت مودیان تحت پوشش خود را حداکثر ظرف یکهفته پس از وصول با رعایت اهمیت میزان فعالیت و توجه به موعد مرور زمان (مدت باقیمانده تا حصول مرور زمان) به ممیز کل مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ممیزین کل مالیاتی مکلفند اطلاعات واصله را جهت استفاده و اقدام مقتضی , بلافاصله از طریق سر ممیز مالیاتی با قبض واقباض در اختیار اداره امور مالیاتی (حوزه مالیاتی ) ذیربط قرار داده و متعاقبا دقت و مراقبت نموده و اطمینان حاصل نمایند که ادارات امور مالیاتی با ثبت اطلاعیه های مزبور در دفاتر اندیکاتور و ضبط آنها در پرونده مودیان ذیربط , برای تشخیص درآمد واقعی مودیان و مطالبه مالیات حقه از آنها اطلاعات یادشده استفاده کرده اند . لازم است ادارات کل مالیاتی همه ماهه گزارشی در مورد اجرای مفاد این دستور العمل تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند.
دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی و معاونین آنان بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف را اعلام و پیگیری خواهند نمود.
 
عیسی شهسوار خجسته
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می...
 
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و ...
 کد اقتصادی...
 مکرر...

تاریخ سند: 1382/04/02
شماره سند: 16049
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ذیربط
 *در مورد اعمال ضریب عمده فروشی و خرده فروشی
 اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 نکاتی درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
 *صورتحساب فروش کامپیوتری
 واحدهای نظارت وپیگیری اطلاعیه های واصله را سریعابه ممیز کلی تسللیم نمایند
 *در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش
 در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا 81 وقبل از آن
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 هزینه صدور کارت اقتصادی دریافت نشود
 تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
 اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
 تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
 تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی