بخشنامه: 211/3034/29388
چاپ مطلب

*در مورد نقل انتقال ملک وسرقفلی که در سال 80معامله انجام شده ولیکن در سال 81بهحوزه های مالیاتی مراجعه می شود

 

شماره: 29388/3034/211
تاریخ: 22/05/1381
پیوست:
 
اداره کل امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
نظر به اینکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ماده 59قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن اصلاح وازاول سال 1381 نقل وانتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ مقطوع پنج درصد وانتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است . بنابر این توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ودر سال قبل نسبت به وصول مالیات وصدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمی انتقال آنها درسال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ 5% ماخذ ارزش معاملاتی ) حاکم میباشد . درمورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2% به ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد ومدارک ودلایل متقن وغیرقابل انکار حاکی ازاینکه انتقال حق واگذاری محل بطور جداگانه وقبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که دراین صورت مالیات حق واگذاری ، محل باید طبق مقررات حاکم درسال 1380 محاسبه ومطالبه شود. درخصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردیکه دلیل ومدرک قابل استنادوغیر قابل انکاری حاکی از وقوع وتحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح ودر غیر اینصورت براساس مقررات اصلاحی محاسبه ومطالبه شود. لزوما متذکر میشود با توجه با اصل برائت اسناد ومدارک ارائه شده ازطرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد ومدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در پرونده امر موجود باشد و موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد ومدارک ارائه شده حاکی از وقوع معادله دراویل سال 1381 یا اراده متعاملین برانجام معامله درسال 1381 میباشد براساس حدس وگمان در محاسبه ومطالبه مالیات تعلل وباعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه ومطالبه ونسبت به صدور گواهی اقدام نمایند . النهایه از حیث پرهیزاز تضییع حقوق دولت یاد آورمیشود هرگاه قبل ازانقضاء مهلت ماده 157بموجب اسناد ومدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل وتحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه میباشد .
 
 
عیسی شهسوار خجسته
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا ...
 
ماده 157 ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات ا...

تاریخ سند: 1381/05/22
شماره سند: 211/3034/29388
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نحوه محاسبه مالیات مودیانیکه پیش از یک معامله موضوع ماده 59 را در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام میدهند
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 در مورد تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص و عدم مشمول مالیات
 *دستورالعمل مالیات نهادها
 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 *املاکی که مشمول حق واگذاری محل می شود
 *سرقفلی و کاربری ملک
 *ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2
 به منظو رفاه خریداران املاک بانکها گواهی نقل وانتقال توسط حوزه محل وقوع ملک صادر بشود
 در خصوص نحوه وصول وصدور گواهی خریداران که از سازمان ملی زمین ومسکن خریددارند
 *تمدید مهلت بخشودگی جرائم
 *مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه
 دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....
 بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی