بخشنامه: 30/5/3856/56174
چاپ مطلب

*تسریع در رسیدگی به پرونده مودیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند

 

شماره: 56174/3856/5/30
تاریخ: 05/11/1370
پیوست:
 
بطوریکه اطلاع دارند رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد خود در موعد مقرر خودداری مینمایند غالبا پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی واصله در مهلت قانونی صورت میگیرد و حتی در اکثر موارد صدور برگ تشخیص مالیات بردرآمد اینگونه مودیان به آخرین روزهای سه سال فرجه قانونی موضوع ماده 157قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی موکول میگردد که چون اتخاذ چنین رویه ای نه تنها موجب عدم وصول بموقع مطالبات دولت و نهایتا عدم اجرای بموقع طرحها و برنامه های عمرانی کشور بوده بلکه این امر دقیقا موجبی برای تشویق مودیان و مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و احیانا وادار ساختن آنان به عدم انجام سایر تکالیف و وظایف قانونی خواهد بود بنابراین مقرر میدارد بمحض وصول این دستورالعمل نکات زیر دقیقا رعایت گردد :
1- حوزه های مالیاتی هرگونه تحقیق استعلام و رسیدگیهای لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مودیان مالیاتی مربوط ( اعم از اینکه اظهارنامه مالیاتی بموقع تسلیم نموده یا ننموده باشند ) و نیز تشخیص درآمد آنها را حداکثر تا 4 ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و ترتیبی اتخاذ نمایند که صدور برگ تشخیص مالیات برگ درآمد آنها نیز حداکثر 6 ماه پس از تاریخ اخیرالذکر باشد . البته این مهلت برای سالهای عملکرد 1368 و 1369 مودیان مذکور تا پایان شهریور ماه 1371 خواهد بود.
2- در مواردیکه به تشخیص ممیز مالیاتی رسیدگی به پرونده مالیاتی محتاج به زمان بیشتری باشد میبایست مدت لازم با رعایت مقررات قانونی و ارائه دلائل و مستندات مثبته تعیین و پس از تائید ممیز کل و موافقت مدیرکل مربوطه رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات در مدت تعیین شده مزبور انجام بطوریکه امر پرونده ای بدون دلیل به آخرین مهلت مقرر در قانون موکول نشود ضمنا نسخه ای از گزارش حاوی نظر مامورین تشخیص مربوطه در این خصوص جهت ملاحظه بازرسان اعزامی در پرونده مربوطه ضبط گردد . 3- در صورتیکه پس از صدور برگ تشخیص مالیات و قبل از مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارکی بدست آید که براساس آن درآمد مودی بیشتر از مبلغ تشخیص شده باشد مابه التفاوت مالیات با رعایت مقررات از طریق صدور برگ تشخیص مالیات متمم در مهلت قانونی قابل مطالبه خواهد بود .
4- ضمن الویت دادن به پرونده های مالیاتی مهم و عمده حتی المقدور رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات مودیانی که از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده اند مقدم بر مودیانی که بموقع اظهارنامه مالیاتی خود تسلیم داشته اند صورت پذیرد . 5- ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مدیران کل مربوطه موظفند با توجه به اقدامات ماموران تشخیص در راستای تحقق اهداف مذکور آنان را مورد تقدیر مناسب قرارداده و ضمنا در پایان هرماه نتیجه اقدامات انجام شده را به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش نمایند .
 
 
 احمدحسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 157 ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات ا...

تاریخ سند: 1370/11/05
شماره سند: 30/5/3856/56174
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *تسریع در رسیدگی به پرونده مودیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 *در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
 *خودداری از صدور برگ تشخیص معاف برای املاک
 مهلت مرور زمان 5ساله از عملکرد 81به بعداست
 *در مورد نقل انتقال ملک وسرقفلی که در سال 80معامله انجام شده ولیکن در سال 81بهحوزه های مالیاتی مراجعه می شود
 *مرور زمان مالیات حقوق
 دستورالعمل ارشادی در خصوص رسیدگی و همکاری با دیوان محاسبات
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 هماهنگی با اداره گمرک در خصوص اشخاصی که کالاهای وارداتی را به صورت وکالتی یا ظهر نویسی اوراق اشخاص ثالث واگذار می کنند
 دستورالعمل ارشادی در خصوص تسریع در رسیدگی مالیات اشخاصی که اظهارنامه نمی دهند
 در خصوص اطلاعیه های خرید و فروش که بعد از صدور برگ تشخیص واصل می گردد بایستی بررسی شود آیا قبلا به عنوان خرید و در محاسبات آمده یا خیر
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی