بخشنامه: 11008/ ت 37150هـ
چاپ مطلب

جدول ضریب حقوق سال 86

 

شماره: 11008/ ت 37150هـ
تاریخ: 28/01/1386
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره(4) ماده(1) و ماده(6) و تبصره ماده(22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- و ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت- مصوب 1358- و همچنین به منظور تعدیل و منطقی نمودن حقوق و مزایای کارکنان دولت تصویب نمود:
1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1386 چهارصدو پنجاه و چهار (454) ریال تعیین می شود.
2- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1385 برقرار شده است، از تاریخ 1/1/1386 به میزان پنج درصد (5%) افزایش می یابد.
3- حداقل حقوق موضوع ماده(2) لایحه قانونی یاد شده از تاریخ 1/1/1386، یک میلیون و پانصد هزار(1,500,000) ریال تعیین می شود.
4- حداکثر حقوق موضوع موضوع ماده (1) لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1/1/1386، هفت برابر بند(3) این تصویب نامه تعیین می شود.
5- کمک هزینه های عایله مندی و اولاد موضوع ماده(9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می شود.
6- به استناد ماده(6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاههای اجرایی موظفند پس از اجرای بندهای (1) و (3) این تصویب نامه، به مستخدمین شاغل خود که مجموع حقوق و مزایای آنان(شامل حقوق، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل و فوق العاده های موضوع ماده(6) قانون نظام هماهنگ پرداخت) معادل یا کمتر از (3,000,000) ریال باشد مبلغی تحت عنوان " فوق العاده تعدیل" ماهانه به میزان (150%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت پرداخت نمایند. در مورد سایر شاغلین به ازای هر(300,000) ریال افزایش نسبت به (3,000,000) ریال، ده درصد (10%) از این فوق العاده کاسته خواهد شد.
دستگاههای مشمول این بند موظفند پس از اجرای بند(2) این تصویب نامه، معادل مبالغ مذکور را با همین ساز و کار به بازنشستگان و وظیفه بگیران خود پرداخت نمایند.
تبصره- ضریب فوق العاده تعدیل در مورد شاغلین مشمول طرح طبقه بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه ای و مشمولین طرح طبقه بندی رسته بهداشتی و درمان ( به استثنای پزشکان) به میزان (300%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با رعایت سایر ترتیبات مقرر در بند (6) تعیین می شود.
7- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان و بازنشستگان و وظیفه بگیران تمام دستگاههای مشمول لایحه قانونی یاد شده، از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده(12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، لازم الاجراست.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 
ماده 86 - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85)­ این قانون م...

تاریخ سند: 1386/01/28
شماره سند: 11008/ ت 37150هـ
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی