رای شورا: 30/4/14023
چاپ مطلب

*معافیت حقوق

 

شماره:14023/4/30
تاریخ:12/10/1369
پیوست:
 
نامه شماره 3353-5/30 - 25/9/69 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورایعالی مالیاتی درآمد حقوق پرسنل نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برخی معتقدند پرسنل نیروهای مذکور در صورت دریافت حقوق ازسایرکارفرمایان نیز مشمول معافیت مالیاتی بند 14 ماده 91قانون مزبورمی باشند و عده ای عقیده دارند که درآمد حقوق دریافتی پرسنل از نیروهای مزبور مشمول معافیت بوده و درصورتیکه پرسنل یادشده از اشخاص دیگری غیرازنیروهای مسلح حقوق دریافت نمایند مشمول استفاده ازمعافیت نخواهند بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: حکم موضوع بند 14 ماده 91مزبور شامل پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منحصرا" بوسیله رابطه استخدامی در نیروهای مذکور است ، اعم از اینکه پرسنل مورد بحث جزء رشته نظامی و انتظامی یادارای سمت اداری و خدماتی وهمردیف و غیر آن باشند و خواه از محل اعتبارات خاص همان نیروها یا بلحاظ ماموریت در سایر سازمانها از محل اعتبارات سازمان محل خدمت حقوق دریافت نمایند. اما در مواردیکه پرسنل یاد شده بطور مستقل اقدام به فعالیتهای دیگری نموده ازآن ممر درآمد حقوق دیگری عاید شان بشود ، صرف عضویت آنان درنیروهای نظامی و یا انتظامی موجب شمول معافیت نسبت به درآمد نوع اخیر نخواهد بود.
 
محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی - محمد طاهر - مجید میرهادی-  محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش-  علی اصغر محمدی - محمد علی سعیدزاده - محمد رزاقی.
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1369/10/12
شماره سند: 30/4/14023
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 معافیت حق مسکن
 *معافیت حق مسکن
 *معافیت پایان خدمت
 *مالیات اعضای هیات علمی
 *معافیت مالیاتی حق الکشف
 *معافیت حقوق
 *کمک عائله مندی
 *کمک عائله مندی
 *در مورد معافیت حقوق پزشکان
 *معافیت حقوق
 *شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح
 *پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد
 *حقوق ایام مرخصی
 معافیت عائله مندی
 معافیت حق مسکن
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی