رای شورا: 30/4/12352
چاپ مطلب

*شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح

 

شماره:12352/4/30
تاریخ:26/10/1371
پیوست:
 
گزارش شماره 2321-5/30 -21/7/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/10/71 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش دایر بر شرح سوابق راجع به معافیت یا عدم معافیت پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران از پرداخت مالیات حقوق و تقاضای اعلام نظر در این باره بشرح زیر می باشد. با توجه به اینکه درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از پرداخت مالیات است ، شرکت صنایع الکترونیک  ایران  وابسته به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح قبلا باستناد ماده 43 قانون جدید ارتش مصوب 7/7/1366 که پرسنل وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آن را نیز تابع مقررات ارتش دانسته و همچنین مواد 1، 18 ، 19 آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 20/10/1369 ، از طریق اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان فارس تقاضای معافیت بابت درآمد حقوق پرسنل آن شرکت نموده بود. دفتر فنی مالیاتی با استناد ماده 2 قانون ارتش که نیروهای مسلح را ارتشی ، سپاه پاسداران و نیرهای انتظامی تعریف نموده و با توجه به اینکه شرکتها اعم از دولتی یا غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل ازصاحبان سهام و سهم الشرکه خود می باشند و اینکه مفاد آئین نامه مذکور صرفا در حدود مقررات انضباطی ملاک عمل است ، واحد مذکور را جزء نیروهای مسلح ندانسته و نظر خود را براین اساس اعلام داشته است . سپس معاونت امور مجلس و حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باستناد اینکه شرکت مزبور از جمله سازمانهای وابسته به وزارت یاد شده بوده طبق آئین نامه انضباطی فوق الاشعار حقوق بگیران اینگونه شرکتها از جمله پرسنل نیروهای مسلح می باشند ، بار دیگر تقاضای اجرای مقررات بند 14 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم را درباره آنان نموده است . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی در اینخصوص اعلام رای می نماید: با عنایت به اینکه طبق بند 14 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صرفا پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی مشمول معافیت ازپرداخت مالیات بردرآمد حقوق شناخته شده اند و در آن بند ذکری از شرکتها و سازمانها وابسته به نیرهای مسلح نشده است ، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم مشمول معافیت نسبت به پرسنل شرکت صنایع الکترونیک  ایران مورد تایید می باشد.
 
محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر مجید میرهادی - محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش-  رضا زنگنه - محمد رزاقی-  محمد علی سعیدزاده.
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1371/10/26
شماره سند: 30/4/12352
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 معافیت حق مسکن
 *معافیت حق مسکن
 *معافیت پایان خدمت
 *مالیات اعضای هیات علمی
 *معافیت مالیاتی حق الکشف
 *معافیت حقوق
 *کمک عائله مندی
 *کمک عائله مندی
 *در مورد معافیت حقوق پزشکان
 *معافیت حقوق
 *شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح
 *پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد
 *حقوق ایام مرخصی
 معافیت عائله مندی
 معافیت حق مسکن
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی