رای شورا: 30/4/19142
چاپ مطلب

معافیت حق مسکن

 

 
شماره:19142/4/30
تاریخ:15/11/1368
پیوست:
 
گزارش شماره 3544/5/30-7/10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد استعلام اجمالا چگونگی انطباق بند 11 ماده 91 قـانون مـذکـور با وجـوهیت کـه تـوسط شـرکت ملـی نفـت ایـران بابـت تامـین مسکن کارکنان شاغل در بعضی از شهرستانها که با کمبود یا فقدان خانه های سازمانی مواجه می باشند به طور نقد پرداخت می گردد.
هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور وتبادل نظر در این باره به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
 
رای اکثریت:
 با عنایت به اطلاق وعموم عبارت " مزایای غیر نقدی " مندرج در قسمت اخیر بند 11 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس چنانچه وجوه نقد مورد بحث به تجویز قانون وآئین نامه مربوط به ماموران کشوری پرداخت شود مورد از مصادیق قسمت اخیر بند 11 ماده یاد شده می باشد.
 
  
محمد طاهر- محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر نوربخش-محمود حمیدی - علی اصغر محمدی - عباس رضائیان
 
نظر اقلیت:
 مستنبط از مفاد بند11 ماده 91 ق.م. م مصوب اسفند ماه 1366 این است که قسمت اخیر بند مزبور ارتباطی به حکم موضوع صدر آن به صورت جداگانه شرایط برخورد رای از معافیت خانه های سازمانی را بیان داشته است ندارد بلکه منظور از وجوه نقدی پرداختی مذکور در بند 11 یادشده بابت مزایای غیر نقدی باستثنای مسکن می باشد لذا وجوه نقدی که به عنوان حق مسکن ویا به عناوین دیگری به لحاظ عدم استفاده از مسکن توسط ماموران کشوری دریافت می گردد برابر مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود.
 
 
 
محمد تقی نژاد عمران-محمد رزاقی-علی اکبر سمیعی
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1368/11/15
شماره سند: 30/4/19142
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 معافیت حق مسکن
 *معافیت حق مسکن
 *معافیت پایان خدمت
 *مالیات اعضای هیات علمی
 *معافیت مالیاتی حق الکشف
 *معافیت حقوق
 *کمک عائله مندی
 *کمک عائله مندی
 *در مورد معافیت حقوق پزشکان
 *معافیت حقوق
 *شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح
 *پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد
 *حقوق ایام مرخصی
 معافیت عائله مندی
 معافیت حق مسکن
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی