رای شورا: 30/4/3901
چاپ مطلب

*حقوق ایام مرخصی

 

شماره: 3901/4/30
تاریخ: 29/04/1373
پیوست:
 
گزارش شماره 591-5/30-3/3/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 26/4/1373 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله عنوان شده از طرف اداره کل امور مالیاتی راجع به معافیت یا عدم وجوه تخصیصی یا پرداختی بابت ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده حقوق بگیران می باشد . دفتر یادشده ضمن اینکه نظر به تعلق مالیات در این باره می دهد اما در عین حال اعلام می نماید که چون بنا به حکم بند 5 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و ..از پرداخت مالیات معاف می باشد, از طرفی طبق تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و بند 8 بخشنامه شماره 5005/د مورخ 16/11/1367 سازمان امور اداری و استخدامی کشور , حقوق ایام مرخصی استفاده نشده مستخدمین رسمی یا عناوین مشابه وزارتحانه ها , سازمانها , ادارات شرکتهای دولتی و همچنین شهرداریها فقط پس از بازنشستگی یا بازخریدی با آنان پرداخت می گردد , لذا مطالبه مالیات از چنین وجوهی قابل تامل است . النهایه دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد احاله موضوع به شورایعالی مالیاتی نموده است . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه به شرح آتی اعلام رای می نماید : نظر به اینکه برابر تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی , مستخدمین رسمی حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را صرفا بهنگام بازنشستگی یا در زمان از کارافتادگی می توانند مطالبه نمایند که در این صورت حقوق و فوق العاده های مذکور از لحاظ مالیاتی به منزله حقوق پایان خدمت تلقی می گردد , لذا دریافتی از این بابت باستناد بند پنجم ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 معاف از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود .
 
 
محمدتقی نژاد عمران - علی اکبرسمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - مجیدمیرهادی -محمودحمیدی - حسن محمدیان -عین اله علاء -محمدعلی سعیدزاده
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1373/04/29
شماره سند: 30/4/3901
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 معافیت حق مسکن
 *معافیت حق مسکن
 *معافیت پایان خدمت
 *مالیات اعضای هیات علمی
 *معافیت مالیاتی حق الکشف
 *معافیت حقوق
 *کمک عائله مندی
 *کمک عائله مندی
 *در مورد معافیت حقوق پزشکان
 *معافیت حقوق
 *شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح
 *پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد
 *حقوق ایام مرخصی
 معافیت عائله مندی
 معافیت حق مسکن
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی