رای شورا: 30/4/16373
چاپ مطلب

معافیت عائله مندی

 

شماره:16373/4/30
تاریخ:10/10/1368
پیوست:
 
گـزارش شـماره 248/5/30-22/7/68 دفـتر فنـی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به اینکه آیا مغافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی پرداختی به کارکنان دولت موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 42قانون بودجه سال 64 کل کشور با عنایت به مفاد ماده 173 قانون مـالـیات هـای مـستقیم مـصوب اسفـند ماه 1366 از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (1/1/68) نفوذ قانونی دارد یاخیر. در اجرای بند 3 ماده 255 همان قانون در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح می باشد وهیئت پس از بررسی گزارش مزبور وبحث ومشاوره لازم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
معافیت مالیاتی موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 43 قانون بودجه سال 64 کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مغایر بوده وکماکان به قوت خود باقیست.
 
  
 
محمد تقی نژادعمران-علی اکبر سمیعی-محمد طاهر-محمد رزاقی -محمود حمیدی-علی اصغرمحمدی-مجید میر هادی-مراد حسین ملکی- اصغر آبادانی
 
 
 

 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 173 - این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که ‌سبب ت...
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1368/10/10
شماره سند: 30/4/16373
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *معافیت مالیاتی حق الکشف
 *در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
 *شعب خارجی
 *تودیع بهای ملک
 *لغو مالیات تلفن
 *سازمان گسترش و نوسازی
 معافیت عائله مندی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی