رای شورا: 30/4/3044
چاپ مطلب

*کمک عائله مندی

 

شماره :3044/4/30
تاریخ :24/04/1371
پیوست:
 
گزارش شماره 611/5/30- 1/3/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/4/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله معافیت یا عدم معافیت کمک هزینه عائله بندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255ق . م . م پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر بشرح آتی دراین خصوص اعلام رای می نماید: رای اکثریت نظر به اینکه تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در باره " کمک هزینه عائله بندی " مقرر در ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صدق نمی نماید ، وجوه مذکور که به عنوان کمک هزینه به عائله و اولاد مستخدمین شاغل و غیرشاغل وحتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد، از شمول فصل مالیات بردرآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد.
 
علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  محمود حمیدی - محمد رزاقی-  مجید میرهادی - علی اکبرنوربخش-  علی اصغر محمدی.
 
 نظر اقلیت :
باتوجه به تعاریف مقرر در ماده 83قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و نظربه اینکه پرداخت وجوه به کارکنان تحت عنوان هزینه عائله - مندی و اولاد مستخدمین در اجرای ماده 9 قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره آن در رابطه با استخدام کارمند می باشد و از طرفی در ماده91 قانون مالیاتهای مستقیم معافیتی برای این قبیل وجوه پیش بینی نشده است لذا مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد.
 
محمد تقی نژاد عمران-  محمد علی سعیدزاده
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 83 ـ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وض...
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1371/04/24
شماره سند: 30/4/3044
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *کمک عائله مندی
 *کمک عائله مندی
 * مالیات حقوق اعضای هئیت علمی
 *هیات علمی دانشگاه آزاد
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی