بخشنامه: 40044/8748/4/30
چاپ مطلب

رفع ابهام درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 مجلس شورای اسلامی

شماره: 40044/8748/4/30

تاریخ: 28/08/1375

اداره کل                                                               شورای عالی مالیاتی

دفتر                                                                     هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصاد                                          دادستانی انتظامی مالیاتی

      نظر به اینکه درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی، از طرف ادارات مختلف تاکنون سئوالاتی مطرح گردیده، لذا جهت رفع ابهامات موجود و اجرای دقیق مقررات قانونی موارد مشروحه ذیل را متذکر می شود.

1.  وجوه پرداختی تحت عنوان پاداش خدمت موضوع ماده 1 قانون مذکور، از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد.

2.  وجوه پرداختی تحت عنوان کمک هزینه ازدواج دائم مستخدم و فرزند اول مستخدم موضوع قسمت اول ماده 3 قانون مذکور، مشمول مقررات بند 13 ماده 91 قانون مذکور می باشد.

3.  وجوه پرداختی تحت عنوان کمک هزینه فوت مستخدم موضوع قسمت اخیر ماده 3 قانون فوق الاشعار از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مذکور بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد . لکن وجوه پرداختی به شاغلین در مورد فوت افراد تحت تکفل آنها طبق مقررات بند 13 ماده 91 قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

داریوش ایران بدی

معاون درآمدهای مالیاتی


مواد قانونی وابسته
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1375/08/28
شماره سند: 40044/8748/4/30
کد سند: م/91//
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
 معافیت مالیات حقوق جانبازان و آزادگان و کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 مالیات ازادگان تا 80/11/27 50%معافیت از آن به بعد100%معاف می باشند
 فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
 تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص
 *مشمول مالیات بودن وجوهیکه تحت عنوان پایان خدمت به کارکنان قراردادی داده میشود
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 *معافیتهای بند 6 ماده 91 به سایر فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور تعلق نمی گیرد
 *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 *معافیت حق جذب
 *محاسبه جدول حقوق
 *معافیت پاداش و عیدی بازنشستگان از مالیات بر درآمد حقوق
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی