بخشنامه: 954/406
چاپ مطلب

*کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند 11 ماده 91 میباشد

 

شماره:406/954
تاریخ: 07/04/1377
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارائی
عطف به نامه شماره 43380/11368-4/30 مورخ 6/11/1376 و شماره 556/12437/4/30 مورخ 16/1/1377 درخصوص استعلام از شمول معافیت موضوع بند (11) ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی منجمله بانکها , اعلام می دارد : نظر به اینکه در بند (11) ماده (91) قانون مزبور  ” خانه های سازمان که با  اجازه  قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود“ مورد حکم قرار گرفته است و از طرفی کارکنان شرکتهای دولتی ” از جمله بانکها به موجب مقررات آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی (موضوع تصویبنامه شماره 76358 مورخ 10/11/63 و اصلاحات بعدی ) از این خانه ها استفاده می نمایند. از طرفی مفاد بند (3) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری و ماده (555) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز دال برآنند که اطلاف عنوان ” مامورین یا کارکنان کشوری “ به کارکنان شرکتهای دولتی در سایر قوانین نیز مسبوق به سابقه است . علیهذا کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند (11) ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم  می باشند .
 
سعید تقدیسیان
قائم مقام معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1377/04/07
شماره سند: 954/406
وضعیت سند: -
امضا کننده: قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور (سعید تقدیسیان)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
 معافیت مالیات حقوق جانبازان و آزادگان و کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 مالیات ازادگان تا 80/11/27 50%معافیت از آن به بعد100%معاف می باشند
 فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
 تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص
 *مشمول مالیات بودن وجوهیکه تحت عنوان پایان خدمت به کارکنان قراردادی داده میشود
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 *معافیتهای بند 6 ماده 91 به سایر فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور تعلق نمی گیرد
 *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 *معافیت حق جذب
 *محاسبه جدول حقوق
 *معافیت پاداش و عیدی بازنشستگان از مالیات بر درآمد حقوق
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی