بخشنامه: 30/5/3599/46546
چاپ مطلب

*مالیات حقوق سردفتران

 

 
شماره:46546/3599/5/30
تاریخ: 09/08/1372
پیوست:
 
ازآنجاکه بعضی از مسئولین مالیاتی درمورد مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دفاتراسناد رسمی با ابهام مواجه بوده ازطرفی گویا برخی حوزه های مالیاتی هنوز از مفاد قانون اصلاح پاره ای ازمواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و آئین نامه موضوع تبصره ماده 3 آن  بی اطلاع میباشند، به منظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحد ضمن ارسال نسخه ای ازمتن قانون وآئین نامه یادشده نکات زیر را متذکرمیگردد: 1 - کلیه سردفتران همانند سایرپرداخت کنندگان حقوق مکلفند برابر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی آن با رعایت سایر مقررات موضوع فصل سوم باب سوم آن قانون ،هنگام هرپرداخت یا تخصیص مالیات متعلق رابراساس درآمد مشمول مالیات سالانه کسرو ظرف سی روزضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد هم تغییرات راصورت دهندوگرنه حسب موردمشمول جرائم و مجازاتهای موضوع ماده 197 و ماده 199وتبصره 3آن خواهندبود. 2 - چون حق التحریرموضوع ماده 3 قانون فوق الذکر و آئین نامه مربوط ، علاوه برحقوق و مقرری یا مزد بعنوان نوعی پاداش به کارکنان دفتراسنادرسمی پرداخت میگردد،این پرداختی یاتخصیصی نیزبایدجزء درآمدحقوق کارکنان مزبورتلقی و مالیات آن برابرمقررات پیش گفته توسط سردفترکسروواریزشود. 3 -باتوجه به اینکه صاحبان دفاتراسنادرسمی ازجمله اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند،اصولا"هرسردفترمسئول پرداخت مالیات بردرآمدحقوق کارکنان زمان تصدی خودبوده بدهیهای مربوط به زمان قبل ازتصدی وجرائم آن ارتباطی به سردفتر فعلی ندارد. 4 - کلیه حوزه های مالیاتی مکلفندپرونده های مالیات بردرآمد حقوق مربوط بدفاتراسنادرسمی واقع درمحدوده خودراهمه ماهه موردبررسی قرارداده ، درصورت مشاهده هر گونه تاخیردرارسال فهرست حقوق بگیران ویاپرداخت مالیات ویاکسر پرداخت ،اقدامات قانونی به موقع معمول وعلاوه برآن موقع رسیدگی به پرونده مالیات مشاغل سر دفتران ، وضعیت مالیاتهای تکلیفی سال مربوط راهم روشن نمایند.
 
وزیراموراقتصادی ودارائی
 
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...
 ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتی که از ...
 
ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجا...

تاریخ سند: 1372/08/09
شماره سند: 30/5/3599/46546
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *در مورد اعمال نرخ 10% برای حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی وکادر دانشگاهی 10%باشد
 *مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
 *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
 *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی
 فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
 *آخر مواعد مهلت های قانونی
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 *مالیات حقوق سردفتران
 *در مورد مالیات اتباع بیگانه
 *بخشودگی جرائم مالیات حقوق
 *محاسبه جدول حقوق
 حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی