بخشنامه: 4/9430/46722
چاپ مطلب

مالیات علی الحساب بساز بفروشی

شماره: 46722 -9430-4

تایخ:17-8-1374

 

اداره کل امور اقتصاد و دارائی استان ...                                 شورایعالی مالیاتی

اداره کل مالیات .......                                                             هیات عای انتضامی مالیاتی

دفتر ......                                                                              دادستانی انتظامی مالیاتی

                                                                                            دانشکده امور اقتصادی

 

نظر به اینکه در اجرای دستور العمل شماره 8138-546-5-20 مورخ 26-2-1373 ، و نحوه وصول مالیات علی الحساب بساز و بفروشی کرارا مشکلاتی مطرح و مامورین تشخیص مالیات با استنباط گوناگون خود رویه های مختلف را اعمال مینماید که این امر موجب کندی جریان امور بعضا منجر به عدم صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن می گردد ، لذا بلحاظ رفع مشکلات موجود و ایجاد سهولت بیشتر در امر وصول مالیات علی الحساب مزبور و بنا به اختیار ناشی از ماده 163 قانون مذکور مقرر میدارد :

1-       در مورد اشخاص حقیقی اعم از اینکه شغل آنان بساز و بفروشی بوده و یا اینکه بر طبق مقررات تبصره ذیل ماده 77 قانون یاد شده بساز وبفروش تلقی گردند درآمد مشمول مالیات بساز و بفروشی از ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی حسب محل وقوع ملک به ترتیب ذیل و با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و مالیات علی الحساب مورد نظر با رعایت بخشودگی مقرر در ماده 101 و تبصره ذیل آن طبق نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی محاسبه پس از کسر مالیات نقل و انتقال مربوط به اعیانی مورد معامله بحیطه وصول در آید :

الف : املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق 2و3و6و7 وقسمت غربی مسیل لویزان از مناطق 1و4و8 شهرداری تهران از ماخذ 6 برابر ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله .

ب- املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق 5و9و10و11و12 و 13 و 14 و قسمت شرقی مسیل لوزان از مناطق 1و4 و8 شهرداری تهران از ماخذ 5 برابر ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله .

ج- املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 شهرداری تهران از ماخذ 4 برابر ارزش معاملاتی عیان ملک مورد معامله

د- املاک واقع در مراکز استانها از ماذ 5 برابر و در سایر نقاط کشور از ماخذ 4 برابر ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله مشروط بر آنکه از ارزش معاملاتی اعیان مشابه در تهران بیشتر نباشد که در صورت تجاوز حداکثر معامل ارزش معاملاتی مشابه در تهران منظور خواهد شد .

توضح : در مورد انتقال یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی طی یکسال در هر حال مالیات علی الحساب قابل وصول نمی باشد لیکن در مورد انتقال واحدهای بعدی در ظرف آنسال مالیات علی الحساب با احتساب واحد یا واحد های قبلی و صول خواهد شد .

2-       در مورد آندسته از اشخاص حقیقی که به ساخت و فروش برجها و شهرکها و مجتمع های بیش از سه واحد ( ااعم از مسکونی یا تجاری ) مبادرت مینماید ، درآمد مشمول مالیات از ماخذ 10 برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و با رعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101 و تبصره ذیل آن ، مالیات علی الحساب مورد نظر طبق نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی محاسبه و وصول گردد .

3-       در مورد اشخاص حقوقی معادل 15% ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله بعنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول گردد .

بدیهـی است حـوزه هـای مالیاتی محل شغـل یا محل سکونـت و یا محـل اقامتـگاه قانونی اشخاص مـورد بحث ( حسب مورد ) بموقع و طبق مقررات قانونی مربوط پرونده امر راررسیدگی و نسبت به تشخیص درآمد سالانه حاصل از فعالیتهای بساز و بفروشی مودیان مزبور و مطالبه مالیات متعلقه با منظور نمودن مالیاتهای علی الحساب وصول شده اقدام خواهند نمود .

 

داریوش ایران بدی

معاون درآمد های مالیاتی

 


مواد قانونی وابسته
  ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد...
 ماده 163- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­شود کلا یا ب...
 
ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم ...
 
ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم...

تاریخ سند: 1374/08/17
شماره سند: 4/9430/46722
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نحوه محاسبه مالیات مودیانیکه پیش از یک معامله موضوع ماده 59 را در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام میدهند
 *لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم
 *پیرو 68/8/22 لزوم اخذ گواهی توسط بنیاد و نهاد های معاف
 *نحوه صحیح تعیین مالیات مستغلات استیجاری
 *صدور گواهی ملک در ارتباط با مالیات سالانه املاک موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم
 *بخشنامه به ادارات کل در مورد شیوه صدور سند مالکیت
 *دستورالعمل مالیات نهادها
 *نظارت سر ممیز در گزارش املاک مالک
 *تسهیلات اعطای بانکها و فسخ اسناد
 *فقط فک رهن، اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی نمیباشد
 نقل وانتقال املاک متعلق به بانکها
 سوءاستفاده از گواهی های مواد186-187
 *ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2
 بخشنامه در خصوص ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه …
 به منظو رفاه خریداران املاک بانکها گواهی نقل وانتقال توسط حوزه محل وقوع ملک صادر بشود
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی