بخشنامه: 210/99/100
چاپ مطلب

رفع ابهام درخصوص درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف

 

شماره: 210/99/100

تاریخ: 1399/12/27

بخشنامه

 

100

99

133

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ماده 133 قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف

نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف ابهاماتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:

درآمدهایی که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و منطبق با عنوان شرکت تعاونی مصرف موضوع موارد مصرح در ماده مذکور و متناسب و هماهنگ با اهداف تعاونی های یادشده تحصیل می شود مشمول معافیت یا نرخ صفر موضوع ماده فوق الاشاره حسب مورد خواهند بود.

همچنین درآمدهای حاصل از قراردادهایی که شرکت های تعاونی مصرف موضوع موارد مصرح در ماده 133 قانون فوق الذکر در چارچوب مقررات موصوف به منظور توزیع " سبد کالایی" بین اعضای شرکت های تعاونی مصرف مذکور منعقد می نمایند با رعایت سایر مقررات، مشمول معافیت یا نرخ صفر موضوع ماده 133 قانون مزبور می باشد.

 

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

 

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 133- ‌صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (1) ، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، ک...

تاریخ سند: 1399/12/27
شماره سند: 210/99/100
کد سند: م/133/1399/100
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *فعالیتهای مغایر با عنوان مشمول مالیات است
 *تعاونی عشایر و اتحاد آنها
 در مورد معافیت بنیاد تعاون سپاه وارتش وبسیج وعدم معافیت شرکتهای بنیاد فوق الذکر
 *شرکتهای تعاونی عشایر اتحادیه ها
 *تاثیر ماده 173 ق.م.م بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
 *معافیت سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی تابعه از جمله تولید روستایی و سهام زراعی در صورت عدم تطبیق اساسنامه
 *در خصوص معافیت های مالیاتی نهادها و بنیادها
 *اصلاح عبارت بخشنامه مورخ 12/4/74
 در خصوص لغو معافیت های نهادها وبنیادها
 تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور
 ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن
 احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم
 رفع ابهام درخصوص درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی