بخشنامه: 31/16369
چاپ مطلب

در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا 81 وقبل از آن

 

شماره:16369/31
تاریخ:30/04/1381
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
اداره کل مالیات بر شرکتها
 
احتراما،
حسب موافقت رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در هامش نامه شماره 6893/31 مورخ 5/3/81 این اداره کل در خصوص تخلفات شماره اقتصادی انجام شده از سوی برخی از مودیان در عملکرد سال 1380، مقرر گردیده است:
1- با توجه به اینکه مقررات مربوط به شماره اقتصادی که قبلا به موجب ماده 85 قانون "وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین " تصویب گردیده بود، به عنوان ماده 169 مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردیده ومفاد آن از ابتدای سال 1381 مجری است لذا تخلفات کد اقتصادی که تا پایان سال 1380 اتفاق افتاده و به دفتر حقوقی ارجاع گردیده، کماکان توسط دفتر مذکورپیگیری می شود.
2- تخلفات کد اقتصادی مربوط به دوره زمانی قبل از سال 1381 که توسط اشخاص به ادارات مالیاتی اعلام گردیده وتاکنون به دفتر حقوقی ارجاع نشده است به آن دفتر ارجاع نشود.
3- اطلاعات مالیاتی تخلفات شماره اقتصادی دوره زمانی قبل از سال 1381 که به ادارات مالیاتی اعلام گردیده جهت شناسایی درآمد مودیان مالیاتی به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر نامه 6893-31 مورخ 5/3/81 این اداره کل خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
 
محمد پاریزی
مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
 
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می...
 
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و ...
 مکرر...
 کد اقتصادی...

تاریخ سند: 1381/04/30
شماره سند: 31/16369
وضعیت سند: -
امضا کننده: مدیر کل اطلاعات وخدمات مالیاتی (محمد پاریزی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ذیربط
 *در مورد اعمال ضریب عمده فروشی و خرده فروشی
 اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 نکاتی درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
 *صورتحساب فروش کامپیوتری
 واحدهای نظارت وپیگیری اطلاعیه های واصله را سریعابه ممیز کلی تسللیم نمایند
 *در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش
 در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا 81 وقبل از آن
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 هزینه صدور کارت اقتصادی دریافت نشود
 تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
 اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
 تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
 تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی