بخشنامه: 13323
چاپ مطلب

*خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95

 

شماره: 13323
تاریخ: 21/03/1382
پیوست:
 
اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی تهران ( قابل توجه کلیه صاحبان محترم مشاغل در سراسرکشور)
 
در راستای اصلاحات نظام مالیاتی کشور و بمنظور توسعه و ترویج روش خود اظهاری در پرداخت مالیات و احترام و اعتماد متقابل به مودیان مالیاتی , سازمان امور مالیاتی کشور طرح خود اظهاری مالیات مشاغل برای عملکرد سال 1381 را به استناد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم به اجراء میگذارد . انتظار دارد مودیان محترم با توجه به اصلاحات همه جانبه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم انجام گردیده مانند کاهش نرخهای مالیاتی و افزایش معافیت های پایه , نسبت به پرداخت متعلقه اقدام نموده و با مشارکت خود سازمان امور مالیاتی کشور را در تامین مالی اداره امور جامعه و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور یاری نمایند. ادارات امور مالیاتی سراسر کشور آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل تا پایان 31/4/1382 می باشند. مودیانی که فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء‌ ظرف مهلت مقرر قانونی (31/4/82) به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و ترتیب پرداخت متعلق را بدهند از مزایای قانونی مذکور در بند (ب) این اطلاعیه برخودار خواهند گردید.
الف – نمونه اظهار نامه و نحوه پرداخت مالیات:
 1) صاحبان مشاغلی که مکلفند به ثبت  فعالیتهای خود در دفاتر  روزنامه و  کل و یا درآمد و  هزینه(مشمولان بند الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشند, فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
 2) صاحبان مشاغلی که تکلیفی نسبت به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر ندارند (مشمولان بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) فرن اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
 3) مودیان مالیاتی بایستی مالیات بردرآمد خود را محاسبه و قبض بانکی پرداخت مالیات متعلق را همراه با اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند( در صورتیکه مودی قادر به پرداخت تمام مالیات بطور یکجا نباشد می بایست حداقل یک سوم اصل مالیات را پرداخت و مابقی بدهی را حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری تقسیط نماید.)
یادآوری – نمونه اظهارنامه ها در اختیار کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و اتحادیه های صنفی بوده و آماده ارائه به مودیان محترم می باشد . ادارات امور مالیاتی مربوط مسئول راهنمایی و نظارت برمحاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات خواهند بود.
ب – مزایای طرح خود اظهاری:
 1) به استناد مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه صاحبان مشاغلی که تا پایان تیر ماه سال جاری با رعایت شرایط بند (الف) این اطلاعیه تسلیم شده باشد , بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها بطور نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد گردید.
 2) اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل مذکور که مالیات بردرآمد ابرازی آنان نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1380 حداقل به میزان 20درصد افزایش یافته باشد , عمدتا از شمول نمونه گیری جهت رسیدگی خارج خواهد بود و در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1380 آنها قطعی نشده باشد مبنای مذکور , آخرین سال عملکرد قطعی شده با ملحوظ داشتن افزایش سالانه 20درصد برای هر سال خواهد بود .
3) تایید اتحادیه ها و یا سایر تشکل های حرفه ای ذیربط نسبت به مالیات بردرآمد ابرازی مودی در پذیرش اظهارنامه تسلیمی موثر خواهد بود .
مجمع امور صنفی ،مجمع امورصنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، صنوف توزیعی و خدماتی تهران، سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
عیسی شهسوار خجسته

 


مواد قانونی وابسته
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1382/03/21
شماره سند: 13323
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
 نحوه استفاده از دفاتر درآمد وهزینه صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *مالیات شغلی وسائط نقلیه
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن
 بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 معافیت ماده 101در سال 83به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود
 نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …
 بخشنامه در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…
 اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی