بخشنامه: 30/5/2171/25624
چاپ مطلب

*محاسبه درآمد سینماها

 

شماره: 25624/2171/5/30
تاریخ: 27/05/1372
پیوست:
 
 اداره کل
 شورای عالی مالیاتی
 هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
 دفتر
 
 با اینکه طی بخشنامه وزارتی شماره 48858/3889 - 5/30 مورخ 25/10/69 درخصوص نحوه کسر عوارض پرداختی صاحبان سینما در رسیدگیهای علی الراس توسط حوزه های مالیاتی اعلام گردیده تا مامورین تشخیص بارعایت دستورالعمل وزارت ارشاد اسلامی کل عوارض پرداختی اشخاص مزبور صرف نظر از موارد مصرف آنهارا از درآمدهای مربوط کسر و نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب نمایند و مراد از دستورالعمل مذکور وزارت ارشاد اسلامی هم درارتباط با فیلمهای سینمائی ایرانی علاوه بر 5 درصد پرداختی به شهرداری کسر 15 درصد پرداختی صاحبان سینما به تولیدکننده فیلم نیز بوده است ، معذلک طبق اطلاع واصله بعضی از حوزه های مالیاتی در اینگونه موارد صرفا مبادرت به کسر5 درصد پرداختی صاحب سینمابه شهرداری ( واخیرا" 2 درصد نیزبه وزارت ارشاد اسلامی ) نموده و ازکسر 15 درصد پرداختی به تولید کننده فیلم خودداری مینمایند0 بنابراین مجددا یادآورمی شود که دراینگونه موارد بایستی کل عوارض پرداختی صاحبان سینما منجمله 15 درصدپرداختی به تولیدکننده فیلم صرف نظرازموارد مصرف آنها از دریافتی صاحبان سینما بابت فروش بلیط فیلمهای سینمائی ایرانی کسر وسپس نسبت به باقیمانده اعمال ضریب گردد. ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند.
 
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 96- حذف شد. (1)

1.به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394­ ماده (9...
 
ماده 97- در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مال...

تاریخ سند: 1372/05/27
شماره سند: 30/5/2171/25624
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 *مالیات شغلی وسائط نقلیه
 نحوه محاسبه کالاهای وارداتی در زمان علی الراس
 بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95
 *محاسبه درآمد سینماها
 *درآمد مهندسین ناظر
 *توافقنامه مالیات عملکرد 73 اصناف
 *محاسبه مالیات پیمانکاران
 *احتساب درآمد مشمول مالیات سینماها
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری دفاتر درآمد وهزینه موضوع بندب ماده 95 و صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با کانون سردفتر و دفتر یاران در ارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سالهای 79و80
 خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82
 *نماینده صنف و اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی
 *رعایت مقررات ماده 186 توسط بانکها در مورد مشمولین ماده 96
 *ارسال فرم اظهار نامه برای مودیان
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی