ایین نامه: 200/93/50
چاپ مطلب

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:50-93-200

تاریخ:24-04-1393

پیوست:

 

بخشنامه

 

50

93

172

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 385-100 مورخ 16-4-1393 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند(2) و همچنین اضافه شدن عبارت" موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران" به بند (3) ضوابط اجرائی موضوع ماده مذکور(پیوست بخشنامه شماره 4585-1094-211 مورخ 27-3-1383) به شرح زیر جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:

1- تبصره الحاقی به بند 2:

تبصره-کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن ها که در محدوده اراضی دانشگاههای علوم پزشکی دولتی واقع و مالکیت آنها نیز متعلق به دانشگاههای مذکور می باشد، در مورد کمک های نقدی یا تأیید ذیحساب و بالاترین مقام دانشگاه و در مورد کمک های غیرنقدی پس از ارزیابی کارشناس رسمی با تأیید اشخاص اخیرالذکر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

2- در بند(3) ضوابط اجرایی مذکور،بعد از عبارت "بیمارستان سرطانی یزد" عبارت "موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعد برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران" اضافه می گردد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

تـاریـخ اجـراء:از تاریخ 16/4/1393

مدت اجراء: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):

     

 

 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می...

تاریخ سند: 1393/04/24
شماره سند: 200/93/50
کد سند: م/172/93/50
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *1% فروش شرکتهای دارویی موضوع بند الف ماده 5 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی
 آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است
 احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول
 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی