رای شورا: 30/4/12205
چاپ مطلب

* بخشودگی جریمه تأخیر

 

شماره:12205/4/30
تاریخ:01/12/1373
پیوست:
 
گزارش شماره 3346-5/30- 6/10/73 دفترفنی مالیاتی در مورد امکان استفاده مودیان مشمول تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن از حکم تبصره 1 ماده 190حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظربشرح زیر اعلام رای گردید. مقصود اصلی ازبخشودگی جرایم مذکور در تبصره 1 ماده 190 قانون یاد شده تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر  می باشد ، نابراین در مورد مودیان مشمول تبصره 6 ماده 100که مالیات تشخیص شده بدون مراجعه به ممیز کل به موجب حکم قانون ( با رعایت استثناء مذکور در قسمت اخیر تبصره ) قطعی است ، مودیان ذیربط بطریق اولی محق به استفاده از حکم تبصره 1 ماده 190خواهند بود.
 
محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی - علی افرا-  محمد رزاقی-  محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش-  عین اله علاء-  غلامحسن هدایت عبدی-  محمد علی سعید زاده .
 

مواد قانونی وابسته
 


ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...

تاریخ سند: 1373/12/01
شماره سند: 30/4/12205
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 * بخشودگی جریمه تأخیر
 تسری مفاد تبصره ماده 193 نسب به کارگاه ها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی