بخشنامه: 23650
چاپ مطلب

وظایف حوزه های مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی

شماره: 23650

تاریخ: 24/04/1380

اداره کل

نظر به اینکه مطابق ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم اقدامات حوزه مالیاتی برای مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی باشد و به موجب اطلاعات واصله، حوزه های مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات سنوات قبل از 1379 دفاتر اسناد رسمی با لحاظ نمودن حق التصدیق مربوط به گواهی امضاء حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر و همچنین درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور نموده اند که برای عملکرد 1379 روش مزبور مورد اعتراض می باشد، لهذا متذکر می گردد:

1-     چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی بابت عملکرد سال 1379 اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه و حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان واقعی خود را مستند به دفاتر و مدارک به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم دارند، حوزه های مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مزبور  مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندی برای کتمان درآمد، تحصیل ننموده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است، لحاظ نمایند.

بدیهی است در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس حوزه های مالیاتی معطوفا به مفاد ماده 3 طرح قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 3/3/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373 وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و کارکنان (به ترتیب 15 و 15 درصد) را از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.

2-     در صورتی که مودیان مذکور 50% مالیات و سهم شهرداری موضوع درآمد مشمول مالیات ابرازی را لغایت تیرماه و بقیه را لغایت مهرماه سال جاری به حساب درآمدهای مالیاتی واریز نمایند، جرائم مالیاتی سال 79 آنان بخشوده خواهد شد.

  

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 97- در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مال...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد...
 ماده 237- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت­های مربوط و‌ درآمدهای ح...

تاریخ سند: 1380/04/24
شماره سند: 23650
کد سند: م/97/190/191/237//
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 *هیات صالح به رسیدگی موارد مطروحه
 *نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات علی الراس
 *تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون
 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 نحوه محاسبه کالاهای وارداتی در زمان علی الراس
 *مهلت ابلاغ موارد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر
 وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف
 *محاسبه درآمد سینماها
 *عدم تصویب یا تسلیم صورتجلسه مجمع باعث علی الراس نمی شود
 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها
 *محاسبه مالیات پیمانکاران
 *احتساب درآمد مشمول مالیات سینماها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی