دستورالعمل: 200/99/501
چاپ مطلب

اولویت­های برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا

شماره: 200/99/501

تاریخ: 1399/01/10

دستورالعمل

 

501

99

اولویت­های برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا

الف/م

 

مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

 

اولویت­های برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا

     پیرو ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 موضوع حمایت مالیاتی از گروه­های اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا و همچنین ابلاغ مصوبه جلسه مورخ1398/12/26  ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به ترتیب طی بخشنامه­های شماره200/99/2  مورخ1399/01/06  و شماره200/99/1  مورخ1399/01/05  ضمن تأکید بر رعایت مصوبات مذکور با توجه به شرایط حادث شده و به منظور اعمال مدیریت مالیاتی به نحو مطلوب تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مقررمی­دارد;

1-     اولویت برنامه عملیاتی سازمان رسیدگی، قطعیت و وصول 300 پرونده اولویت­دار اشخاص حقوقی و همچنین 300 پرونده اولویت دار اشخاص حقیقی عملکرد سال 1397 (به استثنای مشاغل ده­گانه گروه­های اقتصادی آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا) به صورت همزمان در همه منابع مالیاتی می­باشد. بدیهی است دامنه یاد شده با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط قابل افزایش می­باشد.

2-     با توجه به مفاد نامه­های شماره 65931/230/د مورخ1398/12/21  معاونت درآمدهای مالیاتی و شماره 67058/222/د مورخ1398/12/26  اداره کل فناوری اطلاعات، ادارات کل امور مالیاتی با بهره­مندی از فرآیندهای تسهیل شده حسابرسی مالیاتی در سامانه سنیم تحت عنوان سناریوی نوع چهارم و قطعی سازی مستقیم  از طریق حوزه کاری حسابرسی، نسبت به تسهیل و تسریع در فرآیندهای حسابرسی مودیان مالیاتی (به استثنای پرونده­های موضوع بند یک) به ویژه صاحبان مشاغل اقدام نمایند.

3-     از هر گونه اقدام برای اعمال مقررات ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم برای کلیه مودیان مالیاتی به استثنای مواردی که با دستور اینجانب انجام می پذیرد، اجتناب گردد.

4-     برگزاری جلسات هیأت­های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای کارشناسی صرفا برای پرونده های مهم و دارای اولویت عملکرد سال 1397 موضوع بند یک فوق الاشاره و همچنین پرونده­های مهم و اولویت دار سنوات گذشته با رعایت حداقل تجمع انسانی در محل تشکیل جلسات مجاز خواهد بود. این حکم مانع از تشکیل جلسات مزبور به درخواست سایر مودیان نمی­باشد.

5-     ضمن رعایت بند (3) بخشنامه شماره 2/99/200 مورخ 06/01/1399 موضوع توقف عملیات اجرایی برای گروه­های اقتصادی آسیب دیده، برای سایر مودیان نیز با رعایت مقررات قانونی به گونه­ای برنامه ریزی گردد که اولویت عملیات اجرایی با پرونده های مهم مالیاتی باشد.

 

6-       بارعایت قسمت اخیرمواد 156و 157 قانون مالیات های مستقیم (مهلت سه ماه برای ابلاغ پس از انقضای مهلت رسیدگی) برای ابلاغ  برگ های تشخیص مالیات عملکرد( به استثنای پرونده­های مهم و اولویت دار)، ابلاغ اوراق مذکور و نیز اوراق مطالبه مالیات وعوارض ارزش افزوده و همچنین ابلاغ سایر اوراق مالیاتی به استثنای اوراق مربوط به پرونده­های مهم و دارای اولویت به تعویق افتد.

7-     گواهی­های ثبت نام موقت در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اعتبار آن تا سه ماهه منتهی به سال 1398 بوده و یا در فروردین ماه 1399 منقضی می­گردد، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399 دارای اعتبار خواهد بود. مفاد این بند شامل شرکت­های فاقد اعتبار که اسامی آنان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است، نمی­باشد.

8-     با اتخاذ تمهیدات لازم حتی الامکان درخواست­های بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مودیان به صورت غیر حضوری دریافت گردد.

9-     رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات متمم به استثنای مواردی که مشمول مرور زمان می­گردد، مجاز نخواهد بود.

10- رسیدگی به اطلاعات واصله و تراکنش­های بانکی اشخاصی که فاقد پرونده مالیاتی هستند صرفا برای تعداد 100 مودی که دارای بالاترین حجم تراکنش های بانکی هستند و همچنین با رعایت مرور زمان مالیاتی برای سایر اشخاص صورت پذیرد.

  مقتضی است  مدیران کل امور مالیاتی با تشکیل جلسات فوری ضمن تبیین مفاد این دستورالعمل و احصـای پرونده­های مهم و اولویت­دار، در کلیه فرآیندهای مالیاتی اعم از رسیدگی، ابلاغ، دادرسی و وصول مالیات،  نظارت دقیق و موثر را اعمال نمایند.

 مهلت این دستورالعمل بنا به مقتضیات قابل تمدید می­باشد.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مدت اجرا:

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

     

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 181 - به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات م...
 
ماده 156 ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامة مودیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حدا...
 
ماده 157 ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات ا...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد...
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...
 
ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مص...

تاریخ سند: 1399/01/10
شماره سند: 200/99/501
کد سند: ال/اولويت­هاي برنامه عملياتي سازمان در ارديبهشت ماه سال جاري با توجه به شيوع بيماري کرونا/99/501
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل
 اولویت­های برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی