بخشنامه: 30/5/467/10602
چاپ مطلب

*حوزه صلاحیت دار جهت رسیدگی مالیات نقل و انتقال سهام

 

شماره: 10602/467/5/30
تاریخ: 19/03/1367
پیوست:
 
اداره کل مالیات بر شرکتها
 به موجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1351 مقرر میدارد به منظور تشخیث درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات بردرآمد و انجام سایر امور مالیاتی مربوط له فروشندگان سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی که محبل شغل یا اقامتگاه آنها حسب مورد در تهران میباشد از تاریخ 1/4/1367 نسبت به تشکیل حوزه یا حوزه های مالیاتی خاص در آن اداره کل اقدام و پرونده های مالیاتی مربوط را تحویل و نتیجه را گزارش نمایند .
 
 احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
 
پیرو بخشنامه شماره 20/2374/41184-26/9/66 موضوع اخذ 5% ارزش اسمی مورد انتقال براساس سرمایه ثبت شده به عنوان مالیات علی الحساب و با توجه به نامه شماره 10602/467/5/30 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی لازم است کلیه حوزه های مالیاتی بمحض مراجعه صاحبان سهام یا سهم الشرکه شرکتهای مربوط به ابواب جمعی خود جهت دریافت گواهی انتقال سهام یا سهم الشرکه اطلاعات و مشخصات و نشانی فروشنده را طبق دفترچه بسیج اقتصادی و نیز تائیدیه حاوی ارزش اسمی یا قیمت خرید و ارزش فروش سهام یا سهم الشرکه مطابق فرم ضمیمه در دو نسخه اخذ نموده یک نسخه در پرونده فروشنده ضبط و نسخه دیگر در آخر هز سال جهت اقدامات قانونی بهدی به حوزه مالیاتی محل سکونت فروشنده ارسال می گردد و پس از اخذ 5% ارزش اسمی سهام یا پسهم الشرکه بعنوان علی الحساب پگواهی لازم را جهت نقل و انتقال صادر نمایند .
 
 علی اصغر شایانی
مدیر کل مالیات بر شرکتها
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...

تاریخ سند: 1367/03/19
شماره سند: 30/5/467/10602
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ارشاد کادر تشخیص جهت قانونی برخورد کردن با مودیان و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون قید و شرط
 دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی
 *بخشنامه در خصوص کدهای واحدهای مالیاتی قابل اجرا از ابتدای سال 1383 بر اساس تشکیلاتسازمان امور مالیاتی بر اساس آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 *تا تصویب آیین نامه کما کان از روش ها ،ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی استفاده بشود
 آئین نامه اجرایی ماده 219
 -دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده ها در هیأتهاواجرای قرار
 *بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53
 *صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی استان بوشهر
 *تفویض اختیار انتخاب قضات ونمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان
 *حوزه صلاحیت دار جهت رسیدگی مالیات نقل و انتقال سهام
 دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها
 *انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
 اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات
 اصلاحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219ق.م.م
 *تفویض اختیارات رییس دارایی به ممیزین کل و سر ممیزین
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی