بخشنامه: 30/4/8065/38062
چاپ مطلب

*درج مهلت اعتراض به آراء صادره توسط هیئت 216 در متن آراء در زمانیکه بعنوان هیئت بدوی یا تجدید نظر رای دهند

 

شماره: 38062/8065/4/30
تاریخ: 09/08/1377
پیوست:
 
بقرار اطلاع برخی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آراء موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , مفاد دستورالعمل شماره 52748/11921/4/30-10/11/75 را ملحوظ نظر قرار نمیدهند و این امر بعضا موجب ابهام مودیان مالیاتی درخصوص نحوه اقدامات بعدی نسبت به آراء صادره و ایجاد مشکلاتی برای مراجع بعدی و ماموران تشخیص میگردد و تداوم آن خلاف مقررات محسوب و قابل اغماض نخواهد بود , لذا با تاکید مجدد بر اجرای دقیق دستورالعمل مذکور مقرر می شود : مدیران کل واحدهای ذیربط در اجرای مفاد آن نظارت و در صورت مشاهده چنین آرائی موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب اعلام فرمایند تا اقدامات لازم معمول گردد .
 
 
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرا...

تاریخ سند: 1377/08/09
شماره سند: 30/4/8065/38062
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *عملیات اجرایی با توجه به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
 موارد طرح در هیاتهای حل اختلاف
 قابل طرح بودن آرا هیات ها در مراحل بعد
 *قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیاتهای حل اختلاف
 *درج مهلت اعتراض به آراء صادره توسط هیئت 216 در متن آراء در زمانیکه بعنوان هیئت بدوی یا تجدید نظر رای دهند
 *در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
 درج زمان اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف در متن آراء صادره
 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م
 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری
 نحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده
 اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی