دستورالعمل: 12281
چاپ مطلب

نحوه اجرای فرمان رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان

شماره: 12281

تاریخ: 24/04/1372

پیوست:

در اجرای فرمان مقام معظم رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیادکه طی شماره 5015- 15/01/1372 دفتر معظم له به وزارت اموراقتصادی ودارائی ابلاغ گردیده نحوه اجرای فرمان مذکور به شرح زیر اعلام میگردد:

1 - بنیاد مستضعفان و جانبازان کلیه موسسات خودگردان خود را به شرکت تبدیل نموده و هیچگونه موسسه خودگردان و ثبت نشده نخواهد داشت و کلیه مسئولین شرکتها موظف به نهایت همکاری با مامورین تشخیص و وصول مالیات بوده و مکلفند اظهارنامه مالیاتی و سود و زیان و ترازنامه خود را مطابق با واقعیت تنظیم و تسلیم نمایند به نحوی که کمترین اختلاف را با نظرمامورین تشخیص داشته باشد.

2 - به منظور ایجاد هماهنگی در موسسات اقتصادی کشور کلیه شرکتهائی که صددرصد متعلق به بنیاد بوده یا شرکتهائی که بنیاد مزبور درآنها مشارکت مستقیم دارد همانند سایر شرکتها مکلف به انجام وظایف قانونی خود را ازحیث تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به حوزه های مالیاتی بوده و نحوه تشخیص مالیات تا مرحله قطعیت و وصول مطابق قواعد و مقررات جاری مالیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد آنها مجری خواهد بود.

3 - چون برطبق بند 4 فرمان مذکور مالیاتهای متعلق به سهم بنیاد بایستی به حساب تمرکز خاص جهت پرداخت هزینه های مربوط به جانبازان ، مستضعفین و سایرموارد مصوب واریز شود و فعلا" حساب 3504 بنیاد نزد بانک صادرات ایران شعبه شماره 1054 نبش کوچه فرخی واقع در خیابان ولیعصرتهران برای اینکار تعیین گردیده مقرر میگردد کلیه مودیان ذیربط و همچنین حوزه های مالیاتی وجوه مالیات بردرآمد مربوط به بنیاد مستضعفان وجانبازان را اعم از 10% مالیات شرکت ، مالیات سودسهام متعلق به بنیاد ، مالیات اندوخته سهم بنیاد ، درکلیه مقاطع اعم از علی الحساب مالیات ابرازی ، تشخیص شده قطعی شده ، و یا هرگونه پرداخت دیگر مستقیما به حساب فوق الاشاره واریز و ضمن نگهداری یک نسخه از رسید واریز وجه در پرونده مربوطه نزد حوزه نسخه دیگر را به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال نمایند. ضمنا 1% وجوه واریزشده به حساب اخیرالذکر درپایان هرماه توسط بنیاد به حساب شماره 530074 امورمالی وزارت اموراقتصادی ودارائی نزد بانک ملی ایران شعبه ارک تهران پرداخت خواهدشد.

4 - باتوجه به معافیت مالیاتی بنیاد، انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل متعلق به بنیاد مشمول مالیات نبوده لیکن بدهیهای مالیاتی قبلی درصورت وجود بایستی پرداخت و وصول شود

5 - انتقالات قطعی حق واگذاری محل املاک متعلق به شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق و تحت پوشش بنیاد است مشمول مالیات به نرخ ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مالیات دیگری به آنها تعلق نمیگیرد و بایستی درموقع انتقال مالیات راپرداخت نمایند و بدیهی است که در مورد مالیات متعلق به سهم بنیاد به ترتیب بند 3 بالا عمل میشود. همچنین درآمد اجاری املاک متعلق به شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به بنیاد است طبق مقررات مشمول مالیات بوده و در مورد پرداخت و وصول مالیات متعلقه نسبت به سهم بنیاد به همان ترتیب فوق اقدام خواهد شد.

6 - مفاد این دستورالعمل نسبت به مالیات عملکرد شرکتهائی که پایان سال مالی و عملکرد آنها در طول سال 1370 و بعد میباشد قابل اجرابوده و در مورد مالیاتهای عملکرد سنوات مالی قبل ازمبداء مذکور مقررات قبل از صدور فرمان جاری خواهد بود.

7 - این دستورالعمل شامل مالیات حقوق و سایرمالیاتهای تکلیفی نبوده و مالیاتهای مزبور کماکان باید مطابق مقررات مربوطه توسط شرکتها و بنیاد از مبالغ پرداختی کسر و به حساب وزارت اموراقتصادی و دارائی واریز گردد.

8 - به منظوراحتساب و واریز مالیاتهای تکلیفی مکسوره از شرکتهای متعلق به بنیاد و شرکتهایی که بنیاد درآنها مشارکت مستقیم دارد به حساب مالیاتی ویژه بنیاد هر ماهه ادارات کل مالیاتی معادل رسیدهای ارائه شده از بابت مالیاتهای مکسوره از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد از شرکتهای مذکور دربالا به قدر سهم بنیاد پس از وضع مالیاتهای استردادی ازمحل موجودی حسابهای مربوطه وزارت اموراقتصادی ودارائی به حساب 3504 بنیاد نزد بانک صادرات ایران شعبه خیابان فرخی واریز شود.

9- مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل 2747- 6/2/72 خواهدبود.

محسن نوربخش

وزیر اموراقتصادی و دارایی

ازطرف محمد جواد وهاجی

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 52 ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانو...
 ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا ...
 
ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139...
 
ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران...

تاریخ سند: 1372/04/24
شماره سند: 12281
وضعیت سند: -
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائی (محسن نوربخش)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 نحوه اجرای فرمان رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی