بخشنامه: 30/4/10207/50154
چاپ مطلب

*در خصوص عدول مودی از توافق با ممیز کل و امکان طرح پرونده در هیئت

 

شماره:50154/10207/4/30
تاریخ: 26/10/1377
پیوست:
 
نظر به اینکه درخصوص عدول مودی از توافق انجام شده با ممیزکل ذیربط قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم و امکان طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی , برای بعضی از مأموران تشخیص و واحدهای مالیاتی ایجاد شبهه و ابهام شده است , لذا یادآور میشود : حسب صراحت ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات , پرونده مالیاتی بنا به یکی از شقوق اعلام قبولی مودی به صورت کتبی پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و بالاخره رفع اختلافات در مهلت مقرر از طریق مراجعه به ممیز کل مالیاتی از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و با این ترتیب انصراف از توافق انجام شده با ممیزکل به منظور احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی به هیچوجه تجویز نگردیده است و پرونده متضمن درآمد مشمول مالیات مختومه بصرف تقاضای مودی قابل فتح باب مجدد نخواهد بود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .
 
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 239 - در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به م...
 
ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ...

تاریخ سند: 1377/10/26
شماره سند: 30/4/10207/50154
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اعتراض در ذیل اوراق ابلاغ شده
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *آخر مواعد مهلت های قانونی
 *قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ
 *ثبت اعتراض مودیان در دفتر حوزه
 نحوه رسیدگی به زبان و استهلاک آن و ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و 10% ماده 247
 *اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق
 *در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
 *بخشودگی جریمه مشمول جریمه دیرکرد نیز میباشد در زمان توافق یا ممیز کل
 *در خصوص عدول مودی از توافق با ممیز کل و امکان طرح پرونده در هیئت
 واحد های مالیاتی از گرفتن نامه قبولی قبل از صدور برگ تشخیص خودداری نمایند
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی
 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م
 تاکید بر تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی از طریق رسیدگی و تحقیق و پرهیز از هرگونه اعلام نظر غیرکارشناسی در امور گزارشگری مالیاتی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی