بخشنامه: 201/9280/19578
چاپ مطلب

رسیدگی به پرونده و جلوگیری از طرح در مراجع بعدی

 

شماره:19578/9280/201
تاریخ:12/11/1383
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان  
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل  
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر  
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
 
بطوری که مطلعند یکی از اهداف مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 جلوگیری از تطویل مراحل رسیدگی و تسریع در حل و فصل  اختلافات مالیاتی در جهت قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن است.به قرا ر اطلاع حاصله و حسب بازرسی های به عمل آمده از ادارت کل امور مالیاتی،رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تعداد کثیری از پرونده های مربو ط به عملکرد سال 1381 و بعد که مورد اختلاف می باشند در مرحله رسیدگی موضوع ماده 238و همچنین در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون فوق الذکر،به علت عدم رعایت تکالیف قانونی روسای ادارت امور مالیاتی و اعضاء هیأت های مزبور و عدم اجرای وظایف آنان،(که می تواند از یک سو موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شده پرونده امر ووصول به موقع مالیات و از سوی دیگر جلب رضایت مودیان و استفا ده ایشان از بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی شود)بعهده تعویق افتاده و بجای آنکه مراجع مزبور عاملی برای توافق و رفع اختلافات موجود شوند در مواجعه با اینگونه مودیان به دلایل غیر قانونی و معاذیر گوناگون و غیر منطقی و احساسی غیر مسئولانه،از ورود در حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونمند و قاطع طفره رفته و به دلایل و مدارک ابرازی مودیان توجهی ننموده و برخلاف توصیه و تأکید مقامات مسئول سازمان،موجبات طرح مجدد پرونده ها را در مراجع بعدی حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی نیز فراهم می نمایند.لذا بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد روسای ادارات امور مالیاتی و اعضاء هیأت های حل احتلاف مالیاتی حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر قانونی بکار برده و با عنایت به مزایا و محسنات قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی،بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت،بدون تعلل و تردید نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام نمایند تا بیشترین تعداد پرونده های مورد اختلاف با استفاده از اختیارات قانونی مورد اشاره مورد توافق و حل وفصل قرار گیرد.شایان توجه است که با عنایت به مراتب،تعداد کمی از پرونده های مورد اختلاف که متضمن اشکالات و پیچیدگی و ابهامات خاص حقوقی و مالیاتی هستند و نیاز به رسیدگی جامع تر و اظهارنظرهای موضوعی و موردی و شکلی خواهند داشت پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات حسب مقررات مربوطه در شورای عالی مالیاتی مطرح خواهند گردید.مدیران کل امور مالیاتی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و به لحاظ تکالیف قانونی خود با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد روسای ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی،مأموریتی را که حائز شرایط فوق نبوده و یا در انجام وظایف قانونی و محوله صدرالاشاره تعلل نموده و از کارایی و توانایی لازم بر خوردار نیستند را به تفکیک به دفتر اینجانب معرفی نمایند تا برای رفع مشکل اقدام لازم بعمل آید.
 
 
غلامرضاحیدری کردزنگنه
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماد ه 244ـ مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی...
 
ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ...

تاریخ سند: 1383/11/12
شماره سند: 201/9280/19578
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 *حضور نماینده صنف در هیآت
 *صدور احکام نمایندگان بند 3
 *تشکیل هیات حل اختلاف جهت تعیین ضریب مالیاتی
 *تفویض اختیار انتخاب قضات ونمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان
 تشکیل هیات حل اختلاف با حضور کلیه اعضا
 *عدم حضور نماینده صنف
 حق انتخاب یکی از مراجع بند 3توسط مودی
 آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی تبصره 2 ماده 244
 *نماینده صنف و اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی
 دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها
 *قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیاتهای حل اختلاف
 *تفویض اختیار به مدیران استان نسبت به تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی
 *عدم حضور یکی از اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی