بخشنامه: 232/4536/66646
چاپ مطلب

رسیدگی وصدور وابلاغ برگ تشخیص مالیات پرونده های مالیاتی سنوات 83،82،81 و84 مودیانیکه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده اند.

 

شماره:66646/4536/232
تاریخ:02/12/1385
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان......
اداره کل امور مالیاتی ......
 
احتراما
نظر به اینکه به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده 30 آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نسبت به رسیدگی پرونده مالیاتی مودیانی که ظرف مهلت مقرر قانونی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده، اقدام ننموده واین امر علاوه بر تطویل فرآیند رسیدگی وتشخیص مالیات این مودیان مشکلات عدیده دیگری را از جمله عدم تحقق سیاست های سازمان وبروز اختلاف بین مودیان وواحدهای مالیاتی وارجاع امور به مراجع حل اختلاف را در پی خواهد داشت وهمچنین موجب تشویق این قبیل مودیان به عدم تسلیم اظهارنامه وعدم رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی وانباشت بدهی های مالیاتی آنان وایجاد مشکلات در پرداخت برای این مودیان می گردد. لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی سنوات 83،82،81 و1384 مودیانی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی خودداری نموده اند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال جاری مورد رسیدگی وبرگ تشخیص مالیات آن صادر وابلاغ گردد وحداکثر تا پایان اردیبهشت  85 به مرحله قطعیت برسد. همچنین در خصوص مودیانی که نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام نموده اند مطابق برنامه عملیاتی اقدام گردد. در ضمن روسای امور مالیاتی نهایت تلاش را در جهت قطعیت پرونده های مالیاتی مذکور در اجرای مقررات ماده 238 ق.م.م به عمل آورند.
بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی با متخلفین برخورد خواهند نمود.
مدیران کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را هر ماهه به شرح فرم های پیوست به این معاونت ارسال نمایند.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...
 
ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ...
 
ماده 228 ـ در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد...

تاریخ سند: 1385/12/02
شماره سند: 232/4536/66646
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ارشاد کادر تشخیص جهت قانونی برخورد کردن با مودیان و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون قید و شرط
 دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی
 *بخشنامه در خصوص کدهای واحدهای مالیاتی قابل اجرا از ابتدای سال 1383 بر اساس تشکیلاتسازمان امور مالیاتی بر اساس آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 *تا تصویب آیین نامه کما کان از روش ها ،ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی استفاده بشود
 آئین نامه اجرایی ماده 219
 -دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده ها در هیأتهاواجرای قرار
 *بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53
 *صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی استان بوشهر
 *تفویض اختیار انتخاب قضات ونمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان
 *حوزه صلاحیت دار جهت رسیدگی مالیات نقل و انتقال سهام
 دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها
 *انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
 اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات
 اصلاحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219ق.م.م
 *تفویض اختیارات رییس دارایی به ممیزین کل و سر ممیزین
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی