بخشنامه: 211/4515/20529
چاپ مطلب

فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

 

شماره:20529/ 4515/211
تاریخ: 23/11/1384
پیوست: دارد
  
اداره کل امور مالیاتی استان..................
اداره کل امور مالیاتی
 
پیرو بخشنامه شماره 19462/ 4252/211 مورخ 4/11/1384 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست ارسال می گردد.
 
                                                                       
محمد قاسم پناهی
                                                     
  فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
مشخصات مودی
 
نام شخص: حقیقی/ حقوقی                       شماره شناسنامه/ثبت:                محل صدور/ ثبت:
کد شناسایی:                                         تلفن جهت تماس ضروری:
نشانی
 
اداره کل/ اداره امور مالیاتی:                                      کلاسه:                         منبع مالیات:
عملکرد سال یا سال های مورد شکایت:                                     جمع مالیات قطعی شده:
 
                                            مراجعی که پرونده رسیدگی شده است 
 
 
ردیف
مراجع حل اختلاف
نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف
1
¡رئیس امور مالیاتی:
¨ توافق                               ¨ عدم توافق
2
¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی
¨ تعدیل درآمد مشمول مالیات
 ¨ تایید درآمد مشمول مالیات
3
¡ هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم
مالیات های مستقیم ¨ بصلان عملیات اجرائی و تعدیل درآمد مشمول مالیات
                             ¨ تایید عملیات اجرایی و عدم ورود به رسیدگی ماهوی
مالیات های غیرمستقیم¨ رد اعتراض
                               ¨ تعدیل مالیات مورد مطالبه
4
¡ شورای عالی مالیاتی:
¨ نقص رأی هیأت حل اختلاف                ¨ رد شکایت
5
¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر موضوع ماده257قانون مالیاتهای مستقیم(همعرض)
¨   تعدیل درآمد مشمول مالیات                          
 ¨تاییددرآمد مشمول مالیات
 
خلاصه و اهم شکایت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات ثبت
در دبیرخانه
شماره ثبت تقاضا:
تاریخ:
 
                                  
 
 
امضاء و( مهر) مودی
 
ضمایم الزامی:
1 .مستندات مربوط و در صورت لزوممشروح شکواییه
2. تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید.
3. در صورتیکه اعتراض از سوی وکیل انجام می شود. تصویر تصدیق شده وکالتنامه
4. در صورتیکه اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت.
 
 
 
شماره:19462/4252/211
تاریخ: 18/10/1384
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان   
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان  
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل                                 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر                               
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر  
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی  
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
تصویر دستورالعمل شماره 42543مورخ 18/10/1384مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد.
 
 
 
علی اکبرعرب مازار 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماد ه 37 - حذف شد. (1)

1.به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب31/4/1394، ما...
 


ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی...
 
ماده 157 ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات ا...
 
ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرا...
 
ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ...
 ماده 239 - در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به م...

تاریخ سند: 1384/11/23
شماره سند: 211/4515/20529
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *از دارایی و بدهی متوفی بعد از قطعیت
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی