بخشنامه: 230/6324
چاپ مطلب

*بخشنامه در خصوص کدهای واحدهای مالیاتی قابل اجرا از ابتدای سال 1383 بر اساس تشکیلاتسازمان امور مالیاتی بر اساس آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

 

شماره: 6324/230
تاریخ: 20/12/1382
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی ....
 
با توجه به اینکه آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 طی بخشنامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 ابلاغ گردیده و اجرای مفاد آن از ابتدای سال 1383الزامی خواهد بود لذا با عنایت به تغییرات به عمل آمده درعناوین شغلی و تشکیل سازمانی ماموران مالیاتی ضرورت دارد واحدهای مالیاتی مربوط از کدهای تخصیصی قدیم به شرح زیر استفاده نمایند: 1-کد اداره کل دو رقم (به شرح جدول پیوست ) 2-کد اداره امور مالیاتی دو رقم (کد ممیز کلی سابق ) 3-کد گروه مالیاتی یک رقم (کد سرممیزی سابق ) 4-کد واحد مالیاتی یک رقم (کد حوزه مالیاتی سابق ) لازم به توضیح است که کد تخصیصی به حوزه های مالیاتی سابق عینا و همزمان با تغییر نام آنها , به واحدهای مالیاتی بدون تغییر در ارقام آن , تخصیص می یابد. به عنوان مثال چنانچه یک حوزه مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان دارای کد شماره 201123 بوده باشد با تغییر نام حوزه مالیاتی به واحدمالیاتی , صرفا نام آن تغییر یافته و کد واحد مالیاتی همان رقم 201123 خواهد بود که در اینصورت دو رقم سمت چپ بیانگر شماره اداره کل , دو رقم بعدی مبین شماره اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) , رقم بعدی نشان دهنده شماره گروه مالیاتی (سرممیزی) و رقم آخر بیانگر شماره واحد مالیاتی (حوزه مالیاتی ) می باشد.
 
 
محمد پاریزی
معاون عملیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...

تاریخ سند: 1382/12/20
شماره سند: 230/6324
وضعیت سند: -
امضا کننده: مدیر کل اطلاعات وخدمات مالیاتی (محمد پاریزی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ارشاد کادر تشخیص جهت قانونی برخورد کردن با مودیان و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون قید و شرط
 دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی
 *بخشنامه در خصوص کدهای واحدهای مالیاتی قابل اجرا از ابتدای سال 1383 بر اساس تشکیلاتسازمان امور مالیاتی بر اساس آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 *تا تصویب آیین نامه کما کان از روش ها ،ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی استفاده بشود
 آئین نامه اجرایی ماده 219
 -دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده ها در هیأتهاواجرای قرار
 *بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53
 *صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی استان بوشهر
 *تفویض اختیار انتخاب قضات ونمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان
 *حوزه صلاحیت دار جهت رسیدگی مالیات نقل و انتقال سهام
 دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها
 *انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
 اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات
 اصلاحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219ق.م.م
 *تفویض اختیارات رییس دارایی به ممیزین کل و سر ممیزین
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی