بخشنامه: 44160
چاپ مطلب

*پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی

 

شماره: 44160
تاریخ: 06/08/1374
پیوست:
 
پیرو بخشنامه شماره 5247- 24/2/74 نظر به اینکه به موجب تبصره 9 ماده 53 و ماده 85 و ماده104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پرداخت کنندگان موضوع مواد فوق الذکر مکلفند درهر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه ، کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز ومدارک مربوط راظرف مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. مشاهده می شود برخی از کارفرمایان نسبت به انجام تکالیف قانونی خود قصور نموده و یا اصولا" از کسر و پرداخت آن خودداری می نمایند لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر و نیز جرائم متعلق مقتضی است کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها، هر گونه مالیاتهای تکلیفی را وفق مقررات قانون کسر و نسبت به پرداخت بموقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده می شود به منظور جلوگیری ازتخلفات ذکر شده جرائم متعلق به کلیه مودیان مذکور راتماما" دریافت دارند ، همچنین متذکر می شود کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء از معافیت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بر درآمد ) برخوردار هستند نیز مکلف به رعایت موارد یاد شده می باشند در صورت عدم اجرای موارد فوق این وزارت هیچگونه مساعدت و همراهی با اشخاص یاد شده نخواهد داشت .
 
 
مرتضی محمد خان
وزیرامور اقتصادی و دارائی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...
 
ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139...
 ماده 53 - درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج ...

تاریخ سند: 1374/08/06
شماره سند: 44160
وضعیت سند: -
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (مرتضی محمدخان)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *در مورد اعمال نرخ 10% برای حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی وکادر دانشگاهی 10%باشد
 *مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
 *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
 *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی
 فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
 *آخر مواعد مهلت های قانونی
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 *مالیات حقوق سردفتران
 *در مورد مالیات اتباع بیگانه
 *بخشودگی جرائم مالیات حقوق
 *محاسبه جدول حقوق
 حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی