بخشنامه: 200/57311/ص
چاپ مطلب

مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده(موضوع ماده 18)

 

شماره:57311/200/ص
تاریخ:22/06/1388
پیوست:
 
 
بخشنامه
 
044
88
مرحله دوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
 
مخاطبین
سازمان های امور اقتصادی و دارایی استانها
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استانها
ادارات کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده18)
ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه ها و بخشنامه های صادره قبلی سازمان در رابطه با مرحله دوم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی شاغل به فعالیتهای موضوع بند(الف) ماده(96) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اطلاع رسانی صحیح و شفاف اجرای مرحله دوم،موارد زیر اعلام می گردد:
همانگونه که در اطلاعیه صادره بهمن ماه 1387 در رابطه با ثبت نام و آموزش و همچنین اطلاعیه صادره مرداد ماه 1388 در رابطه با اعلام تاریخ اجرای مرحله دوم نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردید،مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی صرفادر رابطه با آن دسته فعالان اقتصادی(اعم از حقیقی و حقوقی) است که به فعالیتهای موضوع بند(الف) ماده(96) قانون مالیاتهای مستقیم(به استثنای شاغلین به فعالیت های معاف موضوع ماده12 قانون مالیات بر ارزش افزوده)اشتغال دارند.
بنابراین تنها بخش بسیار محدودی از اصناف کشور مشمول این مرحله از ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می گردند و سایر واحدهای صنفی (مشمولین بندهای ب و ج ماده 95 ق.م.م) مشمول مراحل بعدی ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود که تاکنون تاریخی برای این مراحل در نظر گرفته نشده و مراتب پس از انجام هماهنگی های لازم با مسئولین اصناف کشور از طریق اعلامیه ها و بخشنامه های آتی سازمان اعلام خواهد گردید.
ضروری است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاع رسانی صحیح و دقیق به فعالان اقتصادی مشمول و غیر مشمول این مرحله اقدام نموده،و کماکان نسبت به اهتمام ویژه به امر آموزش کلیه فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی مشمول این مرحله اقدام نمایند.
 
علی اکبر عرب مازار
 
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:      2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفترنظارت برامور اجرایی مالیات برارزش افزوده- تلفن88806053(021)
تاریخ اجراء: 1/7/1388
مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی- معاونت مالیات بر ارزش افزوده
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...

تاریخ سند: 1388/06/22
شماره سند: 200/57311/ص
کد سند: ال/مرحله دوم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده/1388/044
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده(موضوع ماده 18)
 اصلاح بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09سازمان امور مالیاتی کشور
 ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها
 فراخوان مودیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
 گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
 رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388
 صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود
 بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 تمدید مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (158 )
 چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی
 تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان
 پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
 مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی