بخشنامه: 211/106/720
چاپ مطلب

معافیت حقوق 1384

 

شماره:720/106/211
تاریخ:27/01/1384
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفترفنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی 
جامعه حسابداران رسمی ایران
 
چون ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1384 مبلغ سیصدو هشتاد (380) ریال اعلام شده است، بنابراین از تاریخ مذکور وبنا به مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1384 به شرح زیر خواهد بود.
 
درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (به ریال)                 000/800/22=380×400×150
معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال)                     000/900/1=12÷000/800/22
 
ضمنا جداول محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار ومشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد.
 
 
 
 
 
 
حیدری کرد زنگنه
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار واشخاصی که مشمول قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی باشند، بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 27/11/1380 وتغییر ضریب حقوق به (380)ریال در سال 1384
 
 
حقوق ماهانه
(ریال)
حقوق سالانه
(ریال)
درآمدمشمول مالیات سالانه (ریال)پس از کسر معافیت ماده84اصلاحی به (مبلغ ریال)
نرخ های مقرر ماده 85 و131 (درصد)
مالیات حقوق سالانه(ریال)
مالیات حقوق ماهانه(ریال)
توضیحات
000/900/1
000/800/22
-
-
معاف
معاف
 
000/200/2
000/400/26
000/600/3
10
000/360
000/30
 
000/500/2
000/000/30
000/200/7
10
000/720
000/60
 
000/000/3
000/000/36
000/200/13
10
000/320/1
000/110
 
000/500/3
000/000/42
000/200/19
10
000/920/1
000/160
 
000/000/4
000/000/48
000/200/25
10
000/520/2
000/210
 
000/500/4
000/000/54
000/200/31
10
000/120/3
000/260
 
000/000/5
000/000/60
000/200/37
10
000/720/3
000/310
 
000/400/5
000/800/64
000/000/42
10
000/200/4
000/350
 
000/700/5
000/400/68
000/600/45
10و20
000/920/4
000/410
نسبت به مازاد
000/000/6
000/000/72
000/200/49
10و20
000/640/5
000/470
 
000/500/6
000/000/78
000/200/55
10و20
000/840/6
000/570
 
000/000/7
000/000/84
000/20/61
10و20
000/040/8
000/670
 
000/000/8
000/000/96
000/200/73
10و20
000/440/10
000/870
 
000/000/9
000/000/108
000/200/85
10و20
000/840/12
000/070/1
 
000/000/10
000/000/120
000/200/97
10و20
000/240/15
000/270/1
 
333/233/10
000/800/122
000/000/100
10و20
000/800/15
667/316/1
 
000/500/10
000/000/126
000/200/103
10و20و25
000/600/16
333/383/1
نسبت به مازاد
000/000/11
000/000/132
000/200/109
10و20و25
000/100/18
333/508/1
 
000/000/12
000/000/144
000/200/121
10و20و25
000/100/21
333/758/1
 
000/000/13
000/000/156
000/200/133
10و20و25
000/100/24
333/008/2
 
000/000/14
000/000/168
000/200/145
10و20و25
000/100/27
333/258/2
 
000/000/16
000/000/192
000/200/169
10و20و25
000/100/33
333/758/2
 
000/000/20
000/000/240
000/200/217
10و20و25
000/100/45
333/758/3
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 وتغییر ضریب
حقوق به (380) ریال در سال 1384          
 
حقوق ماهانه
(ریال)
حقوق سالانه
(ریال)
درآمدمشمول  مالیات سالانه (ریال)پس از کسر معافیت ماده84
نرخ های مقرر ماده 85
( به درصد)
مالیات حقوق سالانه(ریال)
مالیات حقوق ماهانه(به ریال)
توضیحات
000/900/1
000/800/22
-
-
معاف
معاف
 
000/200/2
000/400/26
000/600/3
10
000/360
000/30
 
000/500/2
000/000/30
000/200/7
10
000/720
000/60
 
000/000/3
000/000/36
000/200/13
10
000/320/1
000/110
 
000/500/3
000/000/42
000/200/19
10
000/920/1
000/160
 
000/000/4
000/000/48
000/200/25
10
000/520/2
000/210
 
000/500/4
000/000/54
000/200/31
10
000/120/3
000/260
 
000/000/5
000/000/60
000/200/37
10
000/720/3
000/310
 
000/500/5
000/000/66
000/200/43
10
000/320/4
000/360
 
000/000/7
000/000/72
000/200/49
10
000/920/4
000/410
 
000/000/7
000/000/84
000/200/61
10
000/120/6
000/510
 
000/000/8
000/000/96
000/200/73
10
000/320/7
000/610
 
000/000/9
000/000/108
000/200/85
10
000/520/8
000/710
 
000/000/10
000/000/120
000/200/97
10
000/720/9
000/810
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....

تاریخ سند: 1384/01/27
شماره سند: 211/106/720
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی